ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ a Zdeňka LOSOSOVÁ. Vliv velikosti sídla na druhové složení vegetace. In Ekologie 2017 – 6th Conference of the Czech Society for Ecology. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv velikosti sídla na druhové složení vegetace
Název anglicky Effect of settlement size on species composition of vegetation
Autoři ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ a Zdeňka LOSOSOVÁ.
Vydání Ekologie 2017 – 6th Conference of the Czech Society for Ecology, 2017.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky alfa diverzita; archeofyty; střední Evropa; původní druhy; nepůvodní druhy; městské biotopy
Klíčová slova anglicky Alpha diversity; archaeophytes; Central Europe; native species; neophytes; urban habitats
Změnil Změnila: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D., učo 13913. Změněno: 18. 12. 2017 11:10.
Anotace
Druhová bohatost rostlin ve městech odráží značnou pestrost městských biotopů v kombinaci s intenzivním přísunem diaspor. Je závislá na velikosti města, předpokládáme tedy, že na stejně velké ploše ve velkém městě nalezneme větší počet rostlinných druhů, než na stejně velké ploše v menším sídle. S rostoucí velikostí sídla by se měl projevit také efekt tepelného ostrova. Data byla sbírána v sídlech třech různých velikostí (3500–5500, 20–50 000, > 100 000 obyv.) V každém sídle byly vybrány tři typy stanovišť – centrální náměstí, vilová čtvrť a opuštěná travnatá plocha. V každém biotopu byly na ploše 1 ha zaznamenány všechny spontánně se vyskytující druhy rostlin. Zaznamenané druhy byly rozděleny do skupin podle původu a doby od zavlečení na původní druhy, archeofyty a neofyty. Teplotní nároky druhů byly stanoveny na základě Ellenbergových indikačních hodnot pro teplotu. Potvrdili jsme, že velká sídla hostí celkově více druhů rostlin než malá, a to i na srovnatelně velkých plochách. Nejvýrazněji se tyto rozdíly projevily ve vilových čtvrtích. Neofyty, které jsou nejvíce závislé na stálém přísunu diaspor, a původní druhy, které přežívají ve zbytcích polopřirozené vegetace ve městech, odrážejí rovněž velikost sídla, na rozdíl od archeofytů, homogenní skupiny druhů s podobnými vlastnostmi, jejichž rozšíření s velikostí sídla nekoresponduje. Nepotvrdili jsme vliv tepelného ostrova na druhové složení, pouze rozdíly v nárocích druhů na teplotu mezi různými typy biotopů.
VytisknoutZobrazeno: 21. 1. 2022 09:20