ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ and Zdeňka LOSOSOVÁ. Faktory určující biodiverzitu v druhotných, lesům podobných biotopech. In Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Faktory určující biodiverzitu v druhotných, lesům podobných biotopech
Authors ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ and Zdeňka LOSOSOVÁ.
Edition Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy, 2017.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Changed by Changed by: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D., učo 13913. Changed: 18. 12. 2017 11:04.
Abstract
Dlouhodobý vliv člověka na přírodu vede k ubývání původních biotopů. Mnohé druhy rostlin přežívají a šíří se z refugií roztroušených v převážně zemědělské krajině. Mezi takováto refugia můžeme zařadit parky a sekundární lesní biotopy. Tyto biotopy nebyly zatím téměř vůbec zkoumány, není tedy známo, jaká je jejich potenciální kapacita umožňující přežívání původních druhů rostlin a faktory určující jejich diverzitu. Cílem naší studie je prozkoumat biodiverzitu lesům podobných biotopů, zahrnujících zámecké parky a sekundární lesní výsadby, určit, které faktory ovlivňují jejich biodiverzitu. Dále zjistit, které druhy v těchto biotopech přežívají a jaké jsou jejich funkční vlastnosti.
PrintDisplayed: 8. 12. 2021 08:47