ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ a Zdeňka LOSOSOVÁ. Faktory určující biodiverzitu v druhotných, lesům podobných biotopech. In Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Faktory určující biodiverzitu v druhotných, lesům podobných biotopech
Autoři ČEPLOVÁ, Natálie, Veronika KALUSOVÁ a Zdeňka LOSOSOVÁ.
Vydání Ekologie a evoluce rostlin na antropogenních stanovištích střední Evropy, 2017.
Další údaje
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Změnil Změnila: Mgr. Natálie Čeplová, Ph.D., učo 13913. Změněno: 18. 12. 2017 11:04.
Anotace
Dlouhodobý vliv člověka na přírodu vede k ubývání původních biotopů. Mnohé druhy rostlin přežívají a šíří se z refugií roztroušených v převážně zemědělské krajině. Mezi takováto refugia můžeme zařadit parky a sekundární lesní biotopy. Tyto biotopy nebyly zatím téměř vůbec zkoumány, není tedy známo, jaká je jejich potenciální kapacita umožňující přežívání původních druhů rostlin a faktory určující jejich diverzitu. Cílem naší studie je prozkoumat biodiverzitu lesům podobných biotopů, zahrnujících zámecké parky a sekundární lesní výsadby, určit, které faktory ovlivňují jejich biodiverzitu. Dále zjistit, které druhy v těchto biotopech přežívají a jaké jsou jejich funkční vlastnosti.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2021 09:20