CS

Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup

ČERNÝ, Michal. Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup (Digital Information Curatorship as an Approach of Universal Education). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 119 pp. ISBN 978-80-210-8663-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup
Name (in English) Digital Information Curatorship as an Approach of Universal Education
Authors ČERNÝ, Michal.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 119 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8663-0
Keywords (in Czech) digitální kurátorství; PLE; vzdělávání
Keywords in English digital curatorship; PLE; education
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Changed: 14/12/2017 13:52.
Abstract
Kniha se věnuje tématu digitálního informačního kurátorství, které studuje v kontextu konektivistické a konstruktivistické výuky. Toto téma ukazuje jako zásadní pedagogický přistup, který umožňuje vzdělávání s vyšší mírou participace studentů, jejich autonomii, ale také lepší diferenci vzdělávacího obsahu. Téma digitálního informačního kurátorství kniha zařazuje také do kontextu informační vědy, andragogiky, digitálních knihoven a dalších souvisejících témat. Úvodní teoretické vymezení postupně přechází do oblasti konkrétních vzdělávacích doporučení. Od knihovnického pojetí tak postupně přechází v univerzální edukační přístup.
Abstract (in English)
The book focuses on the topic of digital information curatorship, which it studies in the context of connectivistic and constructivist teaching. This topic shows as a fundamental pedagogical approach, which allows for a higher level of student participation, their autonomy, but also a better differentiation of educational content. The topic of digital information curatorship is also included in the context of information science, andragogy, digital libraries and other related topics. From the initial theoretical definition, it gradually goes into the field of specific educational recommendations. From the library concept, it gradually translates into a universal educational approach.
PrintDisplayed: 25/4/2019 00:41

Other applications