CS

Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka

JANÍK, Miroslav. Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 163 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. Sv. 5. ISBN 978-80-210-8767-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8767-2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka
Authors JANÍK, Miroslav.
Edition 1., elektronické vyd. Brno, 163 pp. Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe. Sv. 5, 2017.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8767-5
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8767-2017
Tags Munipress
Bibliography 211 records
Changed by Changed by: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Changed: 19/12/2017 12:01.
Abstract
Tématem této knihy je rozvoj mnohojazyčnosti ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka po angličtině. Prezentovaný výzkum se zaměřuje na to, jak jsou ve výuce německého jazyka organizovány interakce v situacích, ve kterých je patrný vliv angličtiny. Z výsledků vyplývá, že v analyzovaných situacích dominuje struktura: iniciace – odpověď – zpětná vazba (tzv. IRF) v různých variacích a že anglický jazyk bývá užit ve všech jejích fázích, avšak mívá různou funkci. Knihu lze vnímat jako příspěvek k diskusím o reálném jazykovém jednání ve výuce cizích jazyků a k rozvoji oborovědidaktického výzkumu obecně.
Abstract (in English)
In this book we have focussed on the development of multilingualism in teaching German as a second foreign language (after English). In the theoretical part, the concept of multilingualism and the concept of languages in relation to multilingualism were introduced. The main research question asked how teaching situations in which the influence of the first foreign language (English as L2) on the second foreign language (German as L3) is evident are organized. As far as the structure of the identified teaching situations is concerned, it is clear that they mostly follow the IRF pattern (initiation – response – feedback) in various modifications and un various functions
PrintDisplayed: 18/4/2019 17:15

Other applications