VOJTOVÁ, Jarmila. Aktuální problémy současné češtiny. In 5. sympozium o českém jazyce, Daruvar. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální problémy současné češtiny
Authors VOJTOVÁ, Jarmila.
Edition 5. sympozium o českém jazyce, Daruvar, 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Croatia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) spisovná čeština; pravopis; kodifikace
Changed by Changed by: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D., učo 263. Changed: 11/1/2018 19:45.
Abstract
Příspěvek představuje aktuální problémy a vývojové tendence současné jazykové normy, zvláště specifika psaného projevu, např. problematiku zápisu a adaptace přejatých slov, psaní velkých písmen, interpunkci ad. V rámci příspěvku byly prezentovány autentické ukázky z různých typů textu.
Links
MUNI/A/0915/2016, internal MU codeName: Čeština v jednotě synchronie a diachronie - 2017
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25/2/2021 15:25