JANYŠKA, Josef. Remarks on local Lie algebras of pairs of functions (Remarks on local Lie algebras of pairs of functions). Czechoslovak Mathematical Journal. Praha: Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences, 2018, 68 (2018), No 3, p. 687-709. ISSN 0011-4642. doi:10.21136/CMJ.2017.0626-16.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Remarks on local Lie algebras of pairs of functions
Name in Czech Poznámky o lokálních Lieových algebrách dvojic funkcí
Authors JANYŠKA, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Czechoslovak Mathematical Journal, Praha, Institute of Mathematics, Czech Academy of Sciences, 2018, 0011-4642.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Impact factor Impact factor: 0.424
RIV identification code RIV/00216224:14310/18:00100769
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.21136/CMJ.2017.0626-16
UT WoS 000444711500009
Keywords (in Czech) Skorot-kosymplektická-kontactní structura; skorot-coPoissonova-Jacobiho structura; infinitesimální symetrie; lokální Lieova algebra
Keywords in English Almost-cosymplectic-contact structure; almost-coPoisson-Jacobi structure; infinitesimal symmetry; local Lie algebra
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Josef Janyška, DSc., učo 1384. Changed: 3. 10. 2018 10:22.
Abstract
Starting by the famous paper by Kirillov local Lie algebras of functions over smooth manifolds were studied very intensively by mathematicians and physicists. In the present paper we study local Lie algebras of pairs of functions which generate infinitesimal symmetries of almost-cosymplectic-contact structures of odd dimensional manifolds.
Abstract (in Czech)
Počínaje známým článkem Kirillova byly lokální Lievy algebry funkcí na hladkých varietách studovány velice intenzivně matematiky i fyziky. V tomto článku jsou studovány lokální Lieovy algebry dvojic funkcí, které generují infinitezimální symetrie skoro-kosymplektických-kontaktních struktur variet s lichou dimenzí.
Links
GA14-02476S, research and development projectName: Variace, geometrie a fyzika
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 23. 3. 2023 19:35