JURKOVIČOVÁ, Lenka. Archeozoologické spracovanie zvieracích pozostatkov zo šibenice pri Slavkove (Archaeozoological Analysis of the Animal Remains from Slavkov Gallows). Anthropologia integra, Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 8, No 2, p. 31-35. ISSN 1804-6657. doi:10.5817/AI2017-2-31.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Archeozoologické spracovanie zvieracích pozostatkov zo šibenice pri Slavkove
Name (in English) Archaeozoological Analysis of the Animal Remains from Slavkov Gallows
Authors JURKOVIČOVÁ, Lenka (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Anthropologia integra, Brno, Masarykova univerzita, 2017, 1804-6657.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome article in a journal
Field of Study 10700 1.7 Other natural sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/17:00108778
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.5817/AI2017-2-31
Keywords (in Czech) archeozoologie; fauna; zvířecí kosti; lidské zásahy; potravní strategie; popraviště
Keywords in English archaeozoology; fauna; animal bones; butchering; subsistence strategies; gallows
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Changed: 19/4/2020 19:45.
Abstract
V doplnění kontextu informací o šibenici ze Slavkova byla provedena archeozoologická analýza, s cílem popsat výskyt živočichů na této lokalitě a rozšířit tak možnosti interpretace archeologické situace. Analyzovaný osteologický materiál byl na základě podrobného zhodnocení tafonomických projevů na kostech rozčleněn do dvou chronologických úseků – první náležející původnímu kontextu provozu šibenice, druhý spíše recentního charakteru. Z prvního období pochází šest druhů domácí i volně žijící fauny, v mladší části souboru bylo identifikováno několik druhů malých či drobných savců, a také pozůstatky ptactva. Lidské zásahy, které byly pozorovány na domestikované fauně ve starším období, svědčí o využití těchto zvířat v rámci potravní strategie lidí na popravišti; stopy natrávení žaludečními šťávami a charakteristické lomy na některých kostech volně žijící fauny v obou etapách odkazují na možné nahromadění vývržků dravým ptactvem.
Abstract (in Czech)
V doplnění kontextu informací o šibenici ze Slavkova byla provedena archeozoologická analýza, s cílem popsat výskyt živočichů na této lokalitě a rozšířit tak možnosti interpretace archeologické situace. Analyzovaný osteologický materiál byl na základě podrobného zhodnocení tafonomických projevů na kostech rozčleněn do dvou chronologických úseků – první náležející původnímu kontextu provozu šibenice, druhý spíše recentního charakteru. Z prvního období pochází šest druhů domácí i volně žijící fauny, v mladší části souboru bylo identifikováno několik druhů malých či drobných savců, a také pozůstatky ptactva. Lidské zásahy, které byly pozorovány na domestikované fauně ve starším období, svědčí o využití těchto zvířat v rámci potravní strategie lidí na popravišti; stopy natrávení žaludečními šťávami a charakteristické lomy na některých kostech volně žijící fauny v obou etapách odkazují na možné nahromadění vývržků dravým ptactvem.
Abstract (in English)
With the aim to broaden the context of the Slavkov gallows archaeological situation, an archaeozoological analysis was carried out in order to describe the occurrence of animal species at this site. Based on the detailed evaluation of the bones taphonomic characteristics, the analysed osteological material was divided into two historical periods. The first one belongs to the gallows original context, the second exhibits more recent character. Six species of domestic and wild fauna originate from the former archaeological era; several species of small mammals, as well as bird remains, have been identified in the second part of the collection. Evidence of human manipulations observed on domesticated fauna from the earlier period indicate the use of these animals as a part of the people’s subsistence strategy at the execution site; traces of digestion by gastric acids and characteristic fractures on wild fauna bones during both eras refer to the possible accumulation of pellets by birds of prey at this site.
PrintDisplayed: 13/7/2020 18:57