EN

Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání

SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR. Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 462 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44. ISBN 978-80-210-8758-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání
Název česky Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání
Název anglicky Case studies of instruction in different school subjects
Autoři SLAVÍK, Jan, Jana STARÁ, Klára ULIČNÁ a Petr NAJVAR.
Vydání 1. vyd. Brno, 462 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 44, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8758-3
Klíčová slova česky Didaktická kazuistika, transdisciplinární didaktika, oborová didaktika, oborovědidaktický výzkum, klinická věda
Klíčová slova anglicky Case study of instruction, transdisciplinary didactics, field didactics, field-didactic research, clinical field
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 4. 1. 2018 10:53.
Anotace
Kniha představuje didaktickou kazuistiku jako nástroj pro kultivaci (oborově)didaktického myšlení. V první části je představen pojem kazuistika v souvislosti s výzkumem v klinických vědách. Zvláštní pozornost je potom věnována didaktickým kazuistikám a jejich roli v transdisciplinárním didaktickém výzkumu a představení transdidaktického přístupu využívajícího metodiku 3A. Druhou část knihy tvoří vybrané didaktické kazuistiky zpracované týmem oborových didaktiků a učitelů v praxi. Kniha navazuje na publikaci Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory autorů J. Slavíka, T. Janíka, P. Najvara a P. Knechta.
Anotace anglicky
The book introduces the case study of instruction as a means of cultivating (field)didactic thinking. In the first part, case studies are introduced as a research tool in clinical fields. Particular attention is devoted to case studies of instruction and their role in transdisciplinary research in didactics. The transdidactic approach that makes use of the 3A procedure is also introduced. The second part of the book presents 25 case studies of instruction that have been developer by various teams that consisted of researchers and teachers. The book is an extension of the book Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory by J. Slavík, T. Janík, P. Najvar a P. Knecht.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2019 16:46

Další aplikace