VOMÁČKA, Vojtěch a Dominik ŽIDEK. Omezení účastenství ekologických spolků: Pyrrhovo vítězství stavební lobby. České právo životního prostředí, Česká společnost pro právo životního prostředí, 2017, roč. 2017, č. 45, s. 36-54. ISSN 1213-5542.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Omezení účastenství ekologických spolků: Pyrrhovo vítězství stavební lobby
Název anglicky Limiting Public Participation: A Pyrrhic Victory of the Lobby Groups
Autoři VOMÁČKA, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí) a Dominik ŽIDEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání České právo životního prostředí, Česká společnost pro právo životního prostředí, 2017, 1213-5542.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/17:00099067
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky Bulding Act; locus standi; environmental NGOs; Aarhus Convention; constitutional rights
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., učo 134608. Změněno: 19. 5. 2020 23:01.
Anotace
Cílem článku je vymezení hlavních východisek posuzování aktivní legitimace k podání žaloby ve správním soudnictví v případě osob, které nebyly účastníky správního řízení, a to ve vztahu k omezení účasti ekologických spolků v povolovacích řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, na základě § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Předkládané závěry je možné shrnout tak, že podle ustálené soudní judikatury je možné, aby při splnění vymezených podmínek ekologické spolky přímo žalovaly rozhodnutí vydaná podle stavebního zákona včetně rozhodnutí prvostupňových, pokud nebylo zahájeno odvolací řízení. Navíc je velmi obtížné toto jejich oprávnění prostřednictvím legislativních změn výrazněji omezit. Proklamované posílení pozice stavebníka vyloučením účastenství ekologických spolků se tak jeví spíše jako nedomyšlené a pro stavebníky v důsledku kontraproduktivní, neboť přesouvá těžiště nápravy pochybení správního orgánu do fáze soudního přezkumu, přičemž soudům nesvědčí jiný prostředek nápravy nezákonného rozhodnutí než jeho zrušení. Tím se paradoxně může doba nutná pro realizaci stavebního závěru namísto žádoucího zkrácení výrazně prodloužit. Nadto jsou i v případě omezeného okruhu účastníků stavební úřady povinny vypořádat se s obsahem vyjádření dotčené veřejnosti, jejíž příslušníky je třeba považovat za dotčené osoby ve smyslu § 2 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Opačný postup zakládá nezákonnost vydaného rozhodnutí a důvod pro jeho zrušení.
Anotace anglicky
In their unprecedented move, Czech Parliament members supported by the developers and lobbyists decided to restrict environmental NGOs from participation in a wide range of permitting procedures. A substantive amendment (Act. no. 225/2017 Coll.) to the Czech Building Act was supposed to speed up the procedures but leaves much to be desired in this respect and may even turn counterproductive. The authors analyse the amendment and conclude that the NGOs still retain their right to access to justice based on the case law of the Czech Constitutional Court and The Supreme Administrative Court. As a consequence, the developer may face the objections of the public concerned during the court proceedings for the first time, too late for any changes of the project.
Návaznosti
MUNI/A/1343/2016, interní kód MUNázev: Soudní ochrana dotčené veřejnosti v teorii a v praxi
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
cislo_45.pdf   Verze souboru Georgala, P. 30. 3. 2018

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1401185/cislo_45.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1401185/cislo_45.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1401185/cislo_45.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1401185/cislo_45.pdf?info
Vloženo
Pá 30. 3. 2018 23:18, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M., učo 134608
  • osoba JUDr. Dominik Židek, Ph.D., učo 325979
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

cislo_45.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1401185/cislo_45.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1401185/cislo_45.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
959,6 KB
Hash md5
0638779f873bd6294fb7e69651674659
Vloženo
Pá 30. 3. 2018 23:18

cislo_45.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1401185/cislo_45.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1401185/cislo_45.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
446,1 KB
Hash md5
52529ecad908c7bb88a922db6e7658c2
Vloženo
Pá 30. 3. 2018 23:27
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 4. 6. 2020 07:48