Informační systém MU
TRIZULJAK, Jakub a Michael DOUBEK. Úspěšná léčba ibrutinibem u pacientky s chronickou lymfocytární leukemií a nutností antiagregační terapie. Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2017, roč. 6, č. 3, s. 91-92. ISSN 1805-398X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úspěšná léčba ibrutinibem u pacientky s chronickou lymfocytární leukemií a nutností antiagregační terapie
Název anglicky Successful ibrutinib treatment in patient with chronic lymphocytic leukemia and the need for anti-aggregation therapy
Autoři TRIZULJAK, Jakub (703 Slovensko, garant, domácí) a Michael DOUBEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Acta medicinae, Brno, ERA Média, 2017, 1805-398X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/17:00099071
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky inhibitory BCR; ischemická cévní epizoda; ibrutinib
Klíčová slova anglicky ibrutinib; chronic lymphocytic leukemia
Štítky EL OK
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 19. 3. 2018 14:06.
Anotace
Léčba chronické lymfocytární leukemie rezistentní na fludarabinové režimy nebo s nepříznivými molekulárními markery zůstává nadále terapeutickou výzvou. Inhibitory BCR signalizace nabízejí novou naději pro tuto skupinu pacientů. Jejich podávání je však spojeno se specifickým spektrem nežádoucích účinků. U ibrutinibu mezi nežádoucí účinky patří i krvácivé komplikace. V kazuistice popisujeme krvácivou a ischemickou cévní epizodu u takto léčené pacientky. Přes tyto komplikace léčba měla klinický efekt a byla navozena remise onemocnění.
Anotace anglicky
Successful ibrutinib treatment in patient with chronic lymphocytic leukemia and the need for anti-aggregation therapy.
Zobrazeno: 15. 4. 2021 20:50