TRIZULJAK, Jakub and Michael DOUBEK. Úspěšná léčba ibrutinibem u pacientky s chronickou lymfocytární leukemií a nutností antiagregační terapie (Successful ibrutinib treatment in patient with chronic lymphocytic leukemia and the need for anti-aggregation therapy). Acta medicinae. Brno: ERA Média, 2017, vol. 6, No 3, p. 91-92. ISSN 1805-398X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úspěšná léčba ibrutinibem u pacientky s chronickou lymfocytární leukemií a nutností antiagregační terapie
Name (in English) Successful ibrutinib treatment in patient with chronic lymphocytic leukemia and the need for anti-aggregation therapy
Authors TRIZULJAK, Jakub (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution) and Michael DOUBEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Acta medicinae, Brno, ERA Média, 2017, 1805-398X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/17:00099071
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) inhibitory BCR; ischemická cévní epizoda; ibrutinib
Keywords in English ibrutinib; chronic lymphocytic leukemia
Tags EL OK
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 19/3/2018 14:06.
Abstract
Léčba chronické lymfocytární leukemie rezistentní na fludarabinové režimy nebo s nepříznivými molekulárními markery zůstává nadále terapeutickou výzvou. Inhibitory BCR signalizace nabízejí novou naději pro tuto skupinu pacientů. Jejich podávání je však spojeno se specifickým spektrem nežádoucích účinků. U ibrutinibu mezi nežádoucí účinky patří i krvácivé komplikace. V kazuistice popisujeme krvácivou a ischemickou cévní epizodu u takto léčené pacientky. Přes tyto komplikace léčba měla klinický efekt a byla navozena remise onemocnění.
Abstract (in English)
Successful ibrutinib treatment in patient with chronic lymphocytic leukemia and the need for anti-aggregation therapy.
PrintDisplayed: 15/4/2021 20:41