FOŘTOVÁ, Nikola. Through the Keyhole : Teacher development through observation. In ELT Signposts 2017, 8 - 9 September 2017, Brno. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Through the Keyhole : Teacher development through observation
Name in Czech Klíčovou dírkou : Role náslechů ve vzdělávání učitelů
Authors FOŘTOVÁ, Nikola (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition ELT Signposts 2017, 8 - 9 September 2017, Brno, 2017.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00099107
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) observation teacher training
Keywords in English náslechy učitelské praxe
Tags rivok
Changed by Changed by: Mgr. Jana Pelclová, Ph.D., učo 39970. Changed: 12/3/2018 15:14.
Abstract
Observation is a powerful tool that can help teachers to develop and grow, but observation does not necessarily always need to depend on others watching us; learning how to self- observe may, in the long term, prove much more beneficial and help teachers to empower themselves. This practical talk considers different types of observations, how to implement them in our and our colleagues' classrooms, and tools (technology and other instruments) that we can use to look through the keyhole at our own teaching.
Abstract (in Czech)
Náslech je silným nástrojem, který může pomáhat učitelům v jejich rozvoji a růstu, ale pozorování neznamená vždy, že nás pozorují ostatní. Učení se jak pozorovat sama sebe se může z dlouhodobého hlediska prokázat jako mnohem přínosnější. Příspěvek pojednává o různých typech pozorování, způsobech jejich realizace ve vlastních hodinách i v hodinách kolegů a o nástrojích (technologii a pomůckách), které můžeme využít k pozorování vlastní či cizí výuky.
Links
MUNI/A/1065/2016, internal MU codeName: Profilace výzkumných zaměření v anglofonní lingvistické a literární vědě II (Acronym: VZALL2)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 9/12/2021 06:45