EN

Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika

NĚMEC, Jiří. Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 382 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 475. ISBN 978-80-210-8809-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8809-2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Eduard Winter 1896–1982. Zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika
Název anglicky Eduard Winter 1896–1982. A Report on the Originality and Adaptability of the Sudeten-German Historian
Autoři NĚMEC, Jiří.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 382 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 475, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Munishop Digitální knihovna FF MU
ISBN 978-80-210-8809-2
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8809-2017
Štítky Munipress
Bibliografie 219 záznamů
Změnil Změnila: Mgr. Hana Ambrožová, učo 1759. Změněno: 15. 1. 2019 10:15.
Anotace
Studie je biografickým portrétem Eduarda Wintera (1896–1982), významného církevního historika a sudetoněmeckého katolického intelektuála z Čech, v jehož životě i historiografickém dílu se zrcadlí politické zvraty středoevropských dějin 20. století. Pozornost je věnována Winterovi v roli historika českých tzv. duchových dějin a dějin náboženského myšlení, který v politických zlomech svého století hledal prostřední cestu k reformně katolickému výkladu minulosti mezi vyhroceným nacionalismem první poloviny století a dogmatickou verzí komunistického idealismu. Těžiště studie leží na jeho působení v Praze před rokem 1945. Šest let nacistické okupace českých zemí je analyzováno podrobněji, protože je autor považuje za temnou, ale klíčovou epizodu Winterovy intelektuální biografie.
Anotace anglicky
The study is a biographical portrait of Eduard Winter (1896–1982), an important ecclesiastical historian and Sudeten-German Catholic intellectual from Bohemia, whose life and work reflect some of the greatest political upheavals in 20th-century Central European history. This study focuses on Winter as a historian of intellectual history and the history of religious thought in the Czech lands, who tried to find a way to be a professional historian during three political regimes covering democracy, Catholicism, nationalism, and National Socialism and communism. The focus of the study is on his work in Prague before 1945. Particular attention is paid to the six-year-period of the Nazi occupation of the Czech lands as the author considers this to be a dark though crucial episode in Winter’s intellectual biography.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 14:52

Další aplikace