Informační systém MU
KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Jiří DUJKA a Jaromír VOLF. Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí.
Název anglicky Guidelines for assessing the significance of regional high-speed rail terminals.
Autoři KVIZDA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš NIGRIN (203 Česká republika), Daniel SEIDENGLANZ (203 Česká republika, domácí), Zdeněk TOMEŠ (203 Česká republika, domácí), Jiří DUJKA (203 Česká republika, domácí) a Jaromír VOLF (203 Česká republika).
Vydání 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Cert., akred., schvál. metodiky, specializované mapy, léčebné, památkové postupy
Obor 50202 Applied Economics, Econometrics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/17:00094413
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky železniční doprava; regionální terminály; vysokorychlostní železnice
Klíčová slova anglicky high-speed rail; regional terminals
Technické parametry osvědčení o uplatnění certifikované metodiky
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D., učo 240814. Změněno: 6. 4. 2018 14:00.
Anotace
Metodika stanoví inovativní postup k analýze a zhodnocení potenciálu zamýšlených regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. Oproti standardním dopravním modelům vychází i z dalších faktorů ovlivňujících ochotu nabízenou novou mobilitu na vysokorychlostní trati využít ze strany obyvatelstva, jako je rozsah spádového regionu terminálu, jeho napojení na veřejnou dopravu, ekonomická síla regionu, (ekonomická) přitažlivost na vysokorychlostní trať napojených center, či cena za nabízenou přepravní službu.
Anotace anglicky
The guidelines set out an innovative approach to analyzing and evaluating the potential of the intended high-speed rail regional terminals. Compared to standard transport models, other factors influencing the willingness to offer new mobility on high-speed lines, such as the extent of the catchment area of the terminal, its connection to public transport, the economic level of the region, (economic) attraction to the high-speed line of the connected centers, or the price for the offered transport service.
Návaznosti
TD03000061, projekt VaVNázev: Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální soudržnost.
Investor: Technologická agentura ČR, OMEGA
Zobrazeno: 30. 5. 2020 08:37