KVIZDA, Martin, Tomáš NIGRIN, Daniel SEIDENGLANZ, Zdeněk TOMEŠ, Jiří DUJKA and Jaromír VOLF. Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. (Guidelines for assessing the significance of regional high-speed rail terminals.). 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika hodnocení významu regionálních terminálů vysokorychlostních tratí.
Name (in English) Guidelines for assessing the significance of regional high-speed rail terminals.
Authors KVIZDA, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš NIGRIN (203 Czech Republic), Daniel SEIDENGLANZ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Zdeněk TOMEŠ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří DUJKA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jaromír VOLF (203 Czech Republic).
Edition 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Cert., accred., approved methodology, spec. maps, medical, hist. methods
Field of Study 50202 Applied Economics, Econometrics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14560/17:00094413
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) železniční doprava; regionální terminály; vysokorychlostní železnice
Keywords in English high-speed rail; regional terminals
Technical parameters osvědčení o uplatnění certifikované metodiky
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D., učo 240814. Changed: 6. 4. 2018 14:00.
Abstract
Metodika stanoví inovativní postup k analýze a zhodnocení potenciálu zamýšlených regionálních terminálů vysokorychlostních tratí. Oproti standardním dopravním modelům vychází i z dalších faktorů ovlivňujících ochotu nabízenou novou mobilitu na vysokorychlostní trati využít ze strany obyvatelstva, jako je rozsah spádového regionu terminálu, jeho napojení na veřejnou dopravu, ekonomická síla regionu, (ekonomická) přitažlivost na vysokorychlostní trať napojených center, či cena za nabízenou přepravní službu.
Abstract (in English)
The guidelines set out an innovative approach to analyzing and evaluating the potential of the intended high-speed rail regional terminals. Compared to standard transport models, other factors influencing the willingness to offer new mobility on high-speed lines, such as the extent of the catchment area of the terminal, its connection to public transport, the economic level of the region, (economic) attraction to the high-speed line of the connected centers, or the price for the offered transport service.
Links
TD03000061, research and development projectName: Význam regionálních terminálů vysokorychlostních tratí pro hustotu dopravních proudů a teritoriální soudržnost.
Investor: Technology Agency of the Czech Republic
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.pdf Licence Creative Commons Kvizda, M. 15. 1. 2018

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1402805/Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1402805/Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1402805/Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1402805/Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 15. 1. 2018 18:00, prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.

Rights

Right to read
 • anyone on the Internet
 • a concrete person Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., učo 11114
 • a concrete person prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
 • a concrete person prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., učo 18415
 • a concrete person Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D., učo 240814
 • a concrete person RNDr. Jiří Dujka, učo 356960
Right to upload
 
Right to administer:
 • a concrete person Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D., učo 11114
 • a concrete person prof. Ing. Martin Kvizda, Ph.D., učo 171
 • a concrete person prof. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D., učo 18415
 • a concrete person Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D., učo 240814
 • a concrete person RNDr. Jiří Dujka, učo 356960
Attributes
 

Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1402805/Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1402805/Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
365,4 KB
Hash md5
3fe942c952606630e673cac59a8e7e04
Uploaded/Created
Mon 15. 1. 2018 18:00

Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1402805/Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1402805/Metodika_terminaly_VRT_MD_2017.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
71 KB
Hash md5
4bc9167aa67e7507d30e7f7809be0850
Uploaded/Created
Mon 15. 1. 2018 18:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 3. 2023 19:34