ŠAUR, Josef. Přehled českých bádání o dějinách ruské literatury po roce 1945 (syntézy a lexikony). Slovanský přehled, Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2017, roč. 103, č. 3, s. 643-670. ISSN 0037-6922.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přehled českých bádání o dějinách ruské literatury po roce 1945 (syntézy a lexikony)
Název anglicky Overview of Czech Research into the History of Russian Literature After 1945 (Syntheses and Lexicons)
Autoři ŠAUR, Josef.
Vydání Slovanský přehled, Historický ústav AV ČR, v. v. i. 2017, 0037-6922.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky rusistika; dějiny ruské literatury; syntézy; monografie; slovníky; 2. polovina 20. století
Klíčová slova anglicky Russian studies; history of Russian literature; syntheses; monographs; dictionaries; second half of the 20th century
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Josef Šaur, Ph.D., učo 65080. Změněno: 15. 1. 2018 18:41.
Anotace
Článek přináší komentovaný historiografický přehled literárněhistorických syntéz a lexikonů věnovaných ruské literatuře, které vyprodukovala česká rusistika po roce 1945. Ruská literatura často sloužila jako prostor diskuse o společenských a politických problémech, což dokládá i Masarykova objemná syntéza Rusko a Evropa. Literárněhistorické syntézy a lexikony tak slouží i zájemcům o ruské dějiny a kulturní dějiny. Zatímco historická rusistika má k dispozici různé historiografické přehledy, pro literárněhistorickou rusistiku tuto mezeru vyplňuje tento článek. K vrcholným dílům dosažených na tomto poli patří dějiny ruské literatury 19. století (Parolek – Honzík, 1977) a 20. století (Hrala, 2007), na druhou stranu české prostředí dosud postrádá fundované akademické dějiny ruské literatury od nejstarších dob až po současnost.
Anotace anglicky
The article offers an annotated historiographical overview of literary-historical syntheses and lexicons dedicated to Russian literature that Czech scholars in the field of Russian studies after 1945. Russian literature often served as a space in which to discuss social and political problems, which is also illustrated by Masaryk’s voluminous synthesis Russia and Europe. Literaryhistorical syntheses and lexicons thus also serve those who are interested in Russian history and cultural history. Whereas historical Russian studies has various historiographical perspectives at its disposal, for literary-historical Russian studies the gap has now been filled by this article. Among the paramount works created in this field belong the histories of Russian literature of the 19th century (Parolek – Honzík, 1977) and 20th century (Hrala, 2007), On the other hand, Czech scholarly libraries are missing an erudite academic history of Russian literature from the oldest period to the present.
Návaznosti
MUNI/A/0900/2016, interní kód MUNázev: Vnější a vnitřní vazby, souvislosti a kontexty ve slovanských literaturách, jazycích a kulturách
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1402809 /1 Šaur, J. 15. 1. 2018

Vlastnosti

Název
1402809
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1402809/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1402809/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1402809/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1402809/?info
Vloženo
Po 15. 1. 2018 18:39, Mgr. Josef Šaur, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Josef Šaur, Ph.D., učo 65080
Atributy
 
06_-_slov-prehled3-2017-studie_Saur-1.pdf   Verze souboru Šaur, J. 15. 1. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Josef Šaur, Ph.D., učo 65080
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 15. 9. 2019 12:39