VRUBEL, Martin. XI. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Speciální a inkluzivní pedagogika (XI. Conference of Ph.D. Candidates of Doctoral Study Program Special Education - Special and Inclusive Pedagogy). 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name XI. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Speciální a inkluzivní pedagogika
Name in Czech XI. Konference studentů doktorského studijního programu Speciální pedagogika - Speciální a inkluzivní pedagogika
Name (in English) XI. Conference of Ph.D. Candidates of Doctoral Study Program Special Education - Special and Inclusive Pedagogy
Authors VRUBEL, Martin (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome organization of a conference
Field of Study 50302 Education, special
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/17:00099276
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) mezioborové přístupy; zdravotní postižení; inkluzivní vzdělávání; sociální znevýhodnění
Keywords in English interdisciplinary perspective; health impairment; attitudes; inclusive education; social disability; presentation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 22/3/2018 18:01.
Abstract
Konference prezentující výzkum studentů DSP speciální pedagogika. Prezentovány byly vhodné metodologické přístupy v kvalitativním výzkumu. Důraz byl kladen na inkluzivní výstupy.
Abstract (in English)
The Conference of Ph.D. candidates presenting research in special education. Emphasis was placed on inclusive approaches
Links
MUNI/B/1418/2016, internal MU codeName: Výzkum ve speciální pedagogice v přehledových a případových studiích (Acronym: VSPPS)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 25/2/2020 17:36