RADOVÁ, Irena. Hera and Juno in the Argonautica. Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae. Akademiai Kiado, 2017, vol. 57, 2-3, p. 207-214. ISSN 0044-5975. doi:10.1556/068.2017.57.2-3.6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hera and Juno in the Argonautica
Name in Czech Hérá a Iuno v Argonautikách
Authors RADOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Acta antiqua Academiae scientiarum Hungaricae, Akademiai Kiado, 2017, 0044-5975.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60206 Specific literatures
Country of publisher Hungary
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/17:00099465
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.1556/068.2017.57.2-3.6
Keywords (in Czech) Iuno; Hérá; Valerius Flaccus; Apollónios Rhodský; intertextualita
Keywords in English Iuno; Hera; Valerius Flaccus; Apollonius Rhodius; intertextuality
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 17/5/2018 14:26.
Abstract
The article deals with the role of the Greek goddess Hera and her Roman counterpart, Iuno, in the poetic treatments of the myth of Argonauts. The focus is put especially on Iuno´ s character development in Valerius Flaccus´ adaptation of the myth. Iuno´s character in this work has already been discussed by Werner Schubert in his fundamental study (1991), in which he pointed out the remarkable approximation of Iuno fabulosa and Iuno civilis. Referring to this study, the article emphasizes rather the literary development of Iuno´s character. It is shown that Valerius Flaccus portrays the highest goddess not only as a peculiar helper (socia), as suggested by Schubert, but also as a permanent participant in an intertextual dialogue with the epic poems of Homer and Apollonius Rhodius.
Abstract (in Czech)
Studie pojednává o roli řecké bohyně Héry a jejího římského protějšku Iunony v poetickém zpracování mýtu o Argonautech. Důraz je kladen především na vývoj Iunoniny postavy v adaptaci mýtu z pera Valeria Flakka. Iunoně v tomto díle se již věnoval Werner Schubert v článku, v němž poukázal na pozoruhodné přiblížení dvou pojetí Iunony v římské prostředí: Iunony mytické (fabulosa) a Iunony v obecném náboženství (civilis). S odkazem na toto zjištění zdůrazňuje předložená studie literární vývoj Iunony. Je předvedeno, že Valerius Flaccus uvádí bohyni nejen v neobvyklé roli pomocnice (socia), jak zjistil Schubert, ale i jako neustálou účastnici intertextuálního dialogu s epickými básněmi Homéra a Apollónia Rhodského.
Links
ROZV/25/FF/UKS/2017, internal MU codeName: Internacionalizace publikací 2017-UKS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Development Programmes, Internal development projects
PrintDisplayed: 23/1/2021 07:14