SKALÍK, Jan, Karel ČADA, Tomáš CHABADA and Jan KRAJHANZL. Acceptability of Wilderness Conservation Policies in Czech Republic. In International Conference of Environmental Psychology 2017. 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Acceptability of Wilderness Conservation Policies in Czech Republic
Name in Czech Přijatelnost politik na ochranu divoké přírody v České republice
Authors SKALÍK, Jan, Karel ČADA, Tomáš CHABADA and Jan KRAJHANZL.
Edition International Conference of Environmental Psychology 2017, 2017.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English wilderness; attitudes; perception; expansion; conflict; Czech Republic
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Tomáš Chabada, učo 273763. Changed: 28/1/2018 11:34.
Links
MUNI/A/1190/2016, internal MU codeName: Aktuálne prístupy k štúdiu environmentálnych fenoménov III
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
TD03000282, research and development projectName: Nástroje pro hodnocení dopadu kampaní zaměřených na snížení individuálních emisí skleníkových plynů (Acronym: EVACO2)
Investor: Technology Agency of the Czech Republic, OMEGA - Programme of support of applied social science research and experimental development
PrintDisplayed: 27/10/2021 03:30