WIEWIORKA, Ondřej, Milan DASTYCH a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Drug interference in Trinder reaction. In EUROMEDLAB 2017. 2017. ISSN 1437-4331. doi:10.1515/cclm-2017-5031.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Drug interference in Trinder reaction
Název česky Lékové interference v Trinderově reakci
Autoři WIEWIORKA, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí), Milan DASTYCH (203 Česká republika, domácí) a Zdeňka ČERMÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání EUROMEDLAB 2017, 2017.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Odkaz na sborník abstraktů na konferenci EUROMEDLAB 2017
Impakt faktor Impact factor: 3.556
Kód RIV RIV/00216224:14110/17:00099508
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISSN 1437-4331
Doi http://dx.doi.org/10.1515/cclm-2017-5031
Klíčová slova česky Interference; léky; Trinderova reakce
Klíčová slova anglicky Interference; drugs; Trinder reaction
Změnil Změnil: Mgr. Ondřej Wiewiorka, Ph.D., učo 268672. Změněno: 24. 1. 2018 15:14.
Anotace
Our recent research of drug interference in Trinder reaction – a widely used chromogenic reaction in the field of clinical biochemistry, was focused on comparison of various drugs and the impact on determination of several biochemical parameters with validated diagnostic kits utilizing Trinder reaction. Our results showed significant alteration of results in therapeutic concentrations of ACC®, Dicynone® and Novalgin® in comparison to the control samples. Dobutamine, Tensamin and ascorbic acid showed significant interference only in samples containing 1 mmol/l of drug.
Anotace česky
V našem posledním výzkumu lékové interference v Trinderově reakci, široce rozšířené chromogenní reakci v oboru klinické biochemie, jsme se zaměřili na porovnání různých leků a jejich dopad na měření několika biochemických paramerů pomocí validovaných diagnostických souprav využívající Trinderovu reakci. Naše výsledky ukázaly významnou změnu výsledků při terapeutických koncentracích ACC, Dicynonu a Novalginu ve srovnání s kontrolními vzorky. Dobutamin, Tensamin a kyselina askorbová projevovaly významnou interferenci až u vzorků obsahujícíc koncentraci léku 1 mmol/l.
Návaznosti
MUNI/A/1056/2015, interní kód MUNázev: Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění (Akronym: bichepat)
Investor: Masarykova univerzita, Příspěvek chemických a biochemických metodik ke studiu molekulární podstaty vybraných patologických stavů a onemocnění, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Wiewiorka, O. 24. 1. 2018

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1404215/268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1404215/268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1404215/268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1404215/268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.pdf?info
Vloženo
St 24. 1. 2018 15:12, Mgr. Ondřej Wiewiorka, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D., učo 184923
  • osoba Mgr. Ondřej Wiewiorka, Ph.D., učo 268672
  • osoba doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA, učo 35352
Atributy
 

268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1404215/268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1404215/268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
257,3 KB
Hash md5
0dccc23d900fb8a477ce5b90f7514ee5
Vloženo
St 24. 1. 2018 15:12

268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1404215/268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1404215/268672_Wiewiorka_Trinder_reaction.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
4,3 KB
Hash md5
4c5650772e6657689a3b8cfbbaee1ad3
Vloženo
St 24. 1. 2018 15:14
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 3. 12. 2022 19:37