KRAJČÍKOVÁ, Lenka. (Ne)závislosť na poli : kognitívny štýl či schopnosť? TESTFÓRUM : Časopis pro psychologickou diagnostiku. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2018, roč. 2018, č. 10, s. 4-13. ISSN 1805-9147. doi:10.5817/TF2017-10-175.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název (Ne)závislosť na poli : kognitívny štýl či schopnosť?
Název anglicky Field in(dependence) : cognitive style or ability
Autoři KRAJČÍKOVÁ, Lenka (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání TESTFÓRUM : Časopis pro psychologickou diagnostiku, Praha, Českomoravská psychologická společnost, 2018, 1805-9147.
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50103 Cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00102234
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TF2017-10-175
Klíčová slova anglicky field dependence; cognitive style; cognitive ability; psychometrics
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Změněno: 4. 4. 2019 09:07.
Anotace
Predkladaný krátky článok pojednáva o testovaní kognitívneho štýlu závislosti/nezávislosti na poli podľa Witkina. Tento kognitívny štýl popísaný v 50. rokoch bol v niekoľkých posledných dekádach vystavený kritike, ktorá sa na jednej strane týka samotnej definície kognitívneho štýlu, na strane druhej i metód, ktoré sú k testovaniu tohto štýlu používané. V práci sa čitateľ dozvie ako o metódach testovania závislosti/nezávislosti na poli tak o kritike tohto konceptu. Hlavným zámerom článku je poskytnúť historický exkurz do testovania kognitívneho štýlu závislosti/nezávislosti na poli pomocou testu k tomu pôvodne určenému (Embedded Figures Test). Čitateľ sa dozvie o nejednoznačnosti použitia testu EFT a pochybnostiach o tom, že skutočne testuje spomínaný kognitívny štýl. Test samotný bude predstavený v novom svetle potenciálne zaujímavého nástoja na testovanie priestorovej kognitívnej schopnosti či všeobecnej inteligencie, čo je však nutné ďalším výskumom objasniť.
Anotace anglicky
Presented short paper deals with testing of cognitive style of field dependence/independence by Herman Witkin. This cognitive style described in fifties was wildly criticized in last couple of decades. The criticism was aimed towards the definition of a cognitive style and also towards methods evaluating and testing this so called cognitive style. The paper describes various methods of testing this style and provides brief overview of a criticism of the concept. The main goal of this paper is to provide a historical overview of testing cognitive style of field dependence/independence and to evaluate test created for that purpose (Embedded Figures Test). The reader will find out that EFT is not a completely valid method of testing cognitive style mentioned above and there are some doubts about what this test is really measuring. EFT will be introduced from a slightly different angle, as an interesting method of testing spatial cognitive ability or general intelligence, but these new options of use of EFT require further research.
VytisknoutZobrazeno: 18. 4. 2021 17:36