KRAJČÍKOVÁ, Lenka. (Ne)závislosť na poli : kognitívny štýl či schopnosť? (Field in(dependence) : cognitive style or ability). TESTFÓRUM : Časopis pro psychologickou diagnostiku. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2018, vol. 2018, No 10, p. 4-13. ISSN 1805-9147. doi:10.5817/TF2017-10-175.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name (Ne)závislosť na poli : kognitívny štýl či schopnosť?
Name (in English) Field in(dependence) : cognitive style or ability
Authors KRAJČÍKOVÁ, Lenka (703 Slovakia, guarantor, belonging to the institution).
Edition TESTFÓRUM : Časopis pro psychologickou diagnostiku, Praha, Českomoravská psychologická společnost, 2018, 1805-9147.
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50103 Cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/18:00102234
Organization unit Faculty of Arts
Doi http://dx.doi.org/10.5817/TF2017-10-175
Keywords in English field dependence; cognitive style; cognitive ability; psychometrics
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Zuzana Kunová, učo 405304. Changed: 4/4/2019 09:07.
Abstract
Predkladaný krátky článok pojednáva o testovaní kognitívneho štýlu závislosti/nezávislosti na poli podľa Witkina. Tento kognitívny štýl popísaný v 50. rokoch bol v niekoľkých posledných dekádach vystavený kritike, ktorá sa na jednej strane týka samotnej definície kognitívneho štýlu, na strane druhej i metód, ktoré sú k testovaniu tohto štýlu používané. V práci sa čitateľ dozvie ako o metódach testovania závislosti/nezávislosti na poli tak o kritike tohto konceptu. Hlavným zámerom článku je poskytnúť historický exkurz do testovania kognitívneho štýlu závislosti/nezávislosti na poli pomocou testu k tomu pôvodne určenému (Embedded Figures Test). Čitateľ sa dozvie o nejednoznačnosti použitia testu EFT a pochybnostiach o tom, že skutočne testuje spomínaný kognitívny štýl. Test samotný bude predstavený v novom svetle potenciálne zaujímavého nástoja na testovanie priestorovej kognitívnej schopnosti či všeobecnej inteligencie, čo je však nutné ďalším výskumom objasniť.
Abstract (in English)
Presented short paper deals with testing of cognitive style of field dependence/independence by Herman Witkin. This cognitive style described in fifties was wildly criticized in last couple of decades. The criticism was aimed towards the definition of a cognitive style and also towards methods evaluating and testing this so called cognitive style. The paper describes various methods of testing this style and provides brief overview of a criticism of the concept. The main goal of this paper is to provide a historical overview of testing cognitive style of field dependence/independence and to evaluate test created for that purpose (Embedded Figures Test). The reader will find out that EFT is not a completely valid method of testing cognitive style mentioned above and there are some doubts about what this test is really measuring. EFT will be introduced from a slightly different angle, as an interesting method of testing spatial cognitive ability or general intelligence, but these new options of use of EFT require further research.
PrintDisplayed: 15/4/2021 17:32