KUDRNA, David, Tereza POJEZNÁ, Lukáš ELIAŠ, Martin SVINKA a Michal LORENZ. Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity : průzkum mezi studenty informačních studií a knihovnictví. ProInflow. Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 1, s. 56-70. ISSN 1804-2406.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity : průzkum mezi studenty informačních studií a knihovnictví
Název anglicky Information habits of users of Masaryk University information system : research among students of information studies and librarianship
Autoři KUDRNA, David (203 Česká republika, domácí), Tereza POJEZNÁ (203 Česká republika, domácí), Lukáš ELIAŠ (203 Česká republika, domácí), Martin SVINKA (203 Česká republika, domácí) a Michal LORENZ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání ProInflow, Masarykova univerzita, 2017, 1804-2406.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00099731
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky informační zvyky; informační chování; použití informačního systému Masarykovy univerzity; studenti informačních studií a knihovnictví
Klíčová slova anglicky information habits; information behavior; information system usage; LIS students
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795. Změněno: 26. 4. 2018 14:17.
Anotace
Příspěvek shrnuje výzkum bakalářských a magisterských studentů oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat a charakterizovat Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity. Výzkumu jsme zaměřili tak, aby výsledky posloužily designu školení nových studentů, kteří se učí s informačním systémem Masarykovy univerzity pracovat. Popsali jsme informační zvyky uživatelů při práci se systémem. Informační zvyky jsme rozdělili do dvou segmentů – zvyky při přihlašování a odhlašování, které souvisí s informační bezpečností a zvyky při využívání funkcí a aplikací systému, které mají vliv na efektivitu studia. Odhalení uživatelských zvyků může přispět k porozumění vzniku problémů uživatelů a umožnit školitelům upozorňovat na takové možnosti a funkce systému, které pomohou problémům předcházet. Příspěvek obsahuje teoretický úvod, který vysvětluje kontext výzkumu, a zmiňuje některé obdobné tematické výzkumy. Dále jsou přiblíženy metodologické postupy, interpretovány výsledky a závěrem jsou diskutovány silné a slabé stránky výzkumu.
Anotace anglicky
The paper describes a research conducted on bachelor and masters students of Information and library studies at Masaryk University in Brno. The main aim of the research was to analyse information habits of users of information system of Masaryk University. We focused our research so that the results could serve to design training for new students, who will work with the information system of Masaryk University. We describe the users´ information habits, which are observable during users work with the system. We divided them into two segments – habits when logging in and out, so we focused on the issue of information security. And then on the features and applications of the system that have an impact on the effectiveness of study. If we describe these users´ habits, we can understand, which problem users have and point out to functions and options of the system that could prevent these problems. This report contains a theoretical introduction, it explains the context of the research and there are mentioned some similar researches. Next there are the methodological progresses approximated, results interpreted and in the conclusion there are the strengths and weaknesses discussed.
Návaznosti
MUNI/A/1114/2016, interní kód MUNázev: Design Thinking Action Lab 2017: informační chování a aplikovaný design (Akronym: DISRI)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Lorenz, M. 31. 1. 2018

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1405711/Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1405711/Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1405711/Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1405711/Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.pdf?info
Vloženo
St 31. 1. 2018 17:28, PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Bc. Martin Svinka, učo 408397
  • osoba Mgr. Lukáš Eliaš, učo 425697
  • osoba Mgr. David Kudrna, učo 427643
  • osoba Mgr. Tereza Pojezná, učo 427775
  • osoba PhDr. Michal Lorenz, Ph.D., učo 45308
  • osoba Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., učo 6795
Atributy
 

Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1405711/Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1405711/Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
1,3 MB
Hash md5
adaa933714c41f8dc28ddd4324023ab5
Vloženo
St 31. 1. 2018 17:28

Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1405711/Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1405711/Informacni_zvyky_uzivatelu_informacniho_systemu_Masarykovy_univerzity.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
35,9 KB
Hash md5
8c64e81dd06743a3ad585ad1151d9335
Vloženo
St 31. 1. 2018 17:33
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 23. 4. 2021 17:28