NĚMEC, Jiří and Michaela ANTONÍN MALANÍKOVÁ. Paměť města. Významné momenty z dějin měst ve světle písemných a obrazových pramenů (Memory of the City. Important Moments from the History of Cities in the Light of the Written and Visual Sources). 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Paměť města. Významné momenty z dějin měst ve světle písemných a obrazových pramenů
Name (in English) Memory of the City. Important Moments from the History of Cities in the Light of the Written and Visual Sources
Authors NĚMEC, Jiří and Michaela ANTONÍN MALANÍKOVÁ.
Edition 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) kolektivní paměť;dějiny města;městské slavnosti
Keywords in English collective memory;urban history;urban festivities
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Němec, Ph.D., učo 54861. Changed: 1/2/2018 14:00.
Abstract
Workshop se věnoval historickým reprezentacím minulosti ve městě a utváření městské paměti v evropských dějinách od středověku po současnost.
Abstract (in English)
The workshop focused on historical representations of the past in the city and the formation of urban memory in the European history from Middle Ages to the present.
Links
GB14-36521G, research and development projectName: Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání
PrintDisplayed: 5/6/2023 21:17