VRZAL, Miroslav. Okultní aspekty v metalové hudbě: Od hororového stylu k temné spiritualitě. Sacra, Masarykova univerzita, 2015, roč. 13, č. 2, s. 7-29. ISSN 1214-5351.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Okultní aspekty v metalové hudbě: Od hororového stylu k temné spiritualitě
Název anglicky The Occult Aspects in Metal Music: From Horror Style to Dark Spirituality
Autoři VRZAL, Miroslav.
Vydání Sacra, Masarykova univerzita, 2015, 1214-5351.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60304 Religious studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky extrémní metal; heavy metal; temná spiritualita; populární kultura; okultura; horor; fantasy; satanismus; pohanství; okultismus; ezoterismus; antikřesťanství
Klíčová slova anglicky extreme metal; heavy metal; dark spirituality; popular culture; occulture; horror; fantasy; Satanism; Paganism; occultism; esotericism; anti-Christianity
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D., učo 64955. Změněno: 10. 2. 2020 21:02.
Anotace
V posledních dvou desetiletích je možné sledovat trend, kdy mnoho metalových skupin deklaruje vážný zájem o okultní záležitosti. Jak text s ohledem na vývoj metalové hudby v souvislosti s okultními tématy argumentuje, tento trend započal již na konci 80. let v rámci formování jednotlivých stylů extrémního metalu, zejména pak black metalu. V klasickém heavy metalu byly okultní náměty založeny zejména na horrorovém a fantasy diskurzu derivovaném z populární kultury. Posun od heavy metalu k extrémnímu metalu na konci 80. let však přinesl i poněkud odlišný přístup v používání okultních témat. Pro některé extrémně metalové skupiny totiž začal být okultismus oblastí vážnějšího zájmu. Díky tomu byl pak okultní rozměr metalu hlouběji propojován i s milieu temné spirituality.
Anotace anglicky
In the last two decades, we can observe a trend that many metal bands have accented a serious interest in occult matter. As this article argues, with regard to the history of metal music in relation to occult themes, this trend started in the late 1980s during the formation of extreme metal genres, especially black metal. In classical heavy metal, the occult topic was mostly based on a horror and fantasy discourse derived from the popular culture. The shift from heavy metal to extreme metal in the late 80s showed a different approach to using the occult as a topic in metal. For some extreme metal bands, the occult started to be an area of more serious interest. Thus, the occult dimension of metal has been more deeply connected with a milieu of dark spirituality.
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2020 17:05