KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích. Komentář. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2017. 353 s. komentáře, 2017/3075. ISBN 978-80-7552-862-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zákon o obcích. Komentář
Název česky Zákon o obcích. Komentář
Název anglicky Municipalities Act. Commentary
Autoři KOPECKÝ, Martin (203 Česká republika, garant, domácí), Petr PRŮCHA (203 Česká republika), Petr HAVLAN (203 Česká republika) a Jan JANEČEK.
Vydání 3. vyd. Praha, 353 s. komentáře, 2017/3075, 2017.
Nakladatel Wolters Kluwer, Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/17:00102250
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7552-862-9
Klíčová slova česky obec, orgány obce, působnost obce, majetek obce
Klíčová slova anglicky The municipality as a territorial self-governing corporation; citizens of the municipality; the territory of the municipality; competence and authority of the municipality; municipal authorities; supervisor over the performance of the municipality;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 2. 10. 2018 08:51.
Anotace
Publikace představuje komentář aktuálkního znění zákona o obcích, po předchozích odeznělých novelizacích. Text komentáře je ve spojení s upravovanými instituty vzájemně provázán, a současně doplněn vybranou judikaturou, stajně jako odkazy na související odbornou literaturu. Pro přehlednost a snzší orientaci čtenáře je text publikace doplněn abecedně řazeným věcným rejstříkem. Tato publikace je již v pořadí třetím doplněným a aktualizovaným vydáním předmětného komentáře. Předchozí vydání byla zcela rozebrána.
Anotace anglicky
The publication is a commentary of the current version of the Act on Municipalities, following the previous abridged amendments. The text of the commentary is interconnected with the corrected institutes, and at the same time supplemented by selected case law, strictly as a reference to the related professional literature. In order to make the reader more readable and easy to read, the text of the publication is supplemented by an alphabetical index. This publication is already the third complete and updated issue of this comment. The previous issue has been completely dismantled.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:29