EN

Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli

LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Josef LUKAS. Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli. In Michek, S., Vondroušová, J., & Vítová, J. (eds.). Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 13. – 14. září 2017 v Hradci Králové (s. 60–61). Hradec Králové: Gaudeamus. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pojetí řízení třídy studenty učitelství a provázejícími učiteli
Název česky Classroom management strategies in classes taught by student teachers
Autoři LOJDOVÁ, Kateřina, Lucie ŠKARKOVÁ a Josef LUKAS.
Vydání Michek, S., Vondroušová, J., & Vítová, J. (eds.). Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 13. – 14. září 2017 v Hradci Králové (s. 60–61). Hradec Králové: Gaudeamus. 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor Pedagogika a školství
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky kvalitativní výzkum, řízení třídy, provázející učitelé, studenti učitelství, učitelské praxe
Změnil Změnila: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D., učo 100154. Změněno: 5. 2. 2018 17:38.
Anotace
Cílem výzkumu je popsat pojetí řízení třídy u studentů učitelství na praxi na druhém stupni českých základních škol v souvislosti s pojetím řízení třídy jejich provázejících učitelů (zkušení učitelé). Právě řízení třídy je pro studenty učitelství na praxi obtížné a je součástí „kontraktu“ o spolupráci mezi studentem a jeho provázejícím učitelem. V našem výzkumu zjišťujeme, jaká pojetí řízení třídy si na praxi přinášejí studenti učitelství a jak provázející učitelé ovlivňují přístup studentů učitelství k řízení třídy. Problematika řízení třídy se jeví jako stěžejní téma u studentů učitelství. Skrze strategie řízení třídy učitel ovlivňuje fyzický a sociální prostor školní třídy za účelem vytvoření prostředí, ve kterém se žáci mohou učit (Christofferson, Sullivan, & Bradley, 2015). Dovednost řídit třídu je stěžejní pro to, aby žáci dosahovali dobrých výsledků v učení a také k tomu, aby učitelé neopouštěli svoji profesi (Stronge, Ward, & Grant, 2011). Obzvláště první rok v učitelské profesi bývá označován jako zátěžový. Množství učitelů pak opouští profesi během prvních tří let (Smith & Ingersoll, 2004). Přestože je nutnost efektivního řízení třídy často zmiňována, výzkumu strategií řízení třídy u studentů učitelství na praxi a jejich provázejících učitelů je věnována malá pozornost. Stávající výzkum ukazuje, že učitelé na začátku kariéry využívají spíše reaktivní strategie nežli strategie proaktivní (Reupert & Woodcock, 2010). Studenti učitelství uplatňují častěji než učitelé trestání za porušení kázně a také častěji odměňují za vhodné chování (Sueb, 2013). Výzkumná otázka pro zní: Jak je pojetí řízení třídy u studentů učitelství ovlivňováno jejich provázejícími učiteli? K zodpovězení výzkumné otázky využíváme smíšený design (Creswell & Plano Clark, 2011). Výzkumný vzorek se skládá z šesti studentů učitelství a jejich šesti provázejících učitelů. U každého studenta a učitele jsme natáčeli 6 hodin výuky, realizovali jsme rozhovor, dotazník, a analýzu deníku studenta v průběhu praxe. Tento příspěvek prezentuje pojetí řízení třídy u studentů ve vztahu k jejich provázejícím učitelům na základě polostrukturovaných rozhovorů. První výsledky ukazují tři módy pojetí řízení třídy studenty učitelství ve vztahu k jejich provázejícím učitelům. V prvním módu studenti přejímají pojetí řízení třídy jejich provázejícího učitele. Tento mód nazýváme módem návštěvníků. Ve druhém módu studenti přejímají pojetí řízení třídy svého provázejícího učitele jen částečně a staví se k němu více poučeně. Hovoříme zde o módu mentee. Ve třetím módu pak studenti vystupují aktivně ve vztahu k provázejícímu učiteli i k řízení třídy, například utvářením vlastních pravidel. Zde hovoříme o módu autonomních asistentů.
Návaznosti
GA16-02177S, projekt VaVNázev: Strategie řízení třídy u studentů učitelství a zkušených učitelů (jejich cvičných učitelů) na druhém stupni základní školy
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 3. 2019 13:21

Další aplikace