EN

Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na ...

BAR, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 330 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 477. ISBN 978-80-210-8871-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8871-2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku. Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418)
Název anglicky Diplomacy, Law and Propaganda in the Late Middle Ages. The Polish–Lithuanian Union and the Order of Teutonic Knights at the Council of Constance (1414–1418)
Autoři BAR, Přemysl.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 330 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 477, 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Digitální knihovna FF MU Munishop
ISBN 978-80-210-8871-9
Doi 10.5817/CZ.MUNI.M210-8871-2017
Štítky Munipress
Bibliografie 383 záznamů
Změnil Změnila: PhDr. Lea Novotná, učo 110512. Změněno: 9. 8. 2018 09:51.
Anotace
Monografie představuje první komplexní pojednání o sporu mezi Řádem německých rytířů v Prusích a Polsko-litevskou unií na kostnickém koncilu (1414–1418), který je analyzován ze tří navzájem se prolínajících hledisek, diplomacie, práva a propagandy. V diplomacii hrála klíčovou roli poselstva a komunikace mezi nimi a rozhodovacími centry. Jednání o prodloužení příměří, arbitráži a nedokončený doktrinální proces tvořily právní rámec kostnického procesu. Propagandistické akce polsko-litevské delegace se soustřeďovaly kolem otázky, která koncepce christianizace východní Evropy je úspěšnější. Důležitou součástí publikace je obšírný katalog různorodých textů (traktáty, polemiky, žalobní články, kázání a letáky) vzniklých v souvislosti s tímto sporem během koncilu.
Anotace anglicky
This book presents a comprehensive analysis of the diplomatic and judicial controversy between the Teutonic Order in Prussia and the Polish-Lithuanian Union at the Council of Constance (1414–1418). This dispute is approached from three basic perspectives which intertwine with one another: diplomacy, law, and propaganda. The study of the envoys and their communication with the centres of decision-making serves to explore the diplomatic sphere of the conflict. The legal framework of the controversy was formed by the negotiations about the extension of the existing truce between the two rivalling powers, by diverse attempts of arbitration, and especially by the pending doctrinal litigation. The propaganda developed by the Polish-Lithuanian delegation revolved essentially around the question, whether the Polish or the Order’s concept of the Christianization of Eastern Europe was more successful. An extensive catalogue of treatises, polemics, complaints, and other texts, which were composed in connection with the Constance dispute, forms a major part of the book.
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2019 06:21

Další aplikace