MALÝ, Tomáš. Concepts of Charity : The Habsburg Empire and the South Moravian Example, 1750-1800. Endowment Studies, Leiden: Brill, 2017, roč. 1, č. 2, s. 198-222. ISSN 2468-595X. doi:10.1163/24685968-00102005.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Concepts of Charity : The Habsburg Empire and the South Moravian Example, 1750-1800
Název česky Pojetí charity : Habsburská říše a jihomoravský příklad, 1750-1800
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Endowment Studies, Leiden, Brill, 2017, 2468-595X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor History
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/17:00095502
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1163/24685968-00102005
Klíčová slova česky Charita; organizace sociální péče; charitativní odkazy; habsburská monarchie; 18. století; Brno
Klíčová slova anglicky Charity; social care organization; charitable bequests; Habsburg Empire; 18th century; Brno
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 13. 4. 2018 13:16.
Anotace
The text deals with the concept of charity (almsgiving, philantrophy) in the context of the changing religious and social situation in the Habsburg Empire between 1750 and 1800. The intellectual discussions, the administrative reforms and the testamentary practices of charity (charitable bequests) are followed in order to delineate the relationship between discourse and social practice. Although paradoxes can be observed, there was a clear common point for all three areas: the differentiation of the poor according to a new definition of “needs” and a tendency towards “practical” (and obligatory) charity. This shift from the post-Tridentine Catholic concept was accompanied - mainly in towns - by a significant transformation of the social space and structure.
Anotace česky
Text se věnuje pojetí charity (milodarů, filantropie) v kontextu měnících se náboženských a sociálních poměrů v habsburské monarchii mezi léty 1750-1800. Jsou sledovány učenecké diskuse, úřední reformy a testamentární praxe (charitativní legáty) s cílem demonstrovat vztah mezi diskurzy a sociální praxí. Ačkoli lze pozorovat jisté paradoxy, existoval zjevný společný jmenovatel všech tří zmíněných oblastí: diferenciace chudých dle nové definice potřebnosti a tendence k praktické (a povinné) charitativní činnosti. Tento posun od potridentského katolického pojetí byl - zejména ve městech - doprovázen podstatnou transformací sociálního prostoru a struktury.
Návaznosti
GB14-36521G, projekt VaVNázev: Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1408562 /1 Malý, T. 21. 2. 2018

Vlastnosti

Název
1408562
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1408562/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1408562/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1408562/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1408562/?info
Vloženo
St 21. 2. 2018 17:55, Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854
  • osoba Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124
Atributy
 
ENDS_Final_version.pdf   Verze souboru Malý, T. 21. 2. 2018

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854
  • osoba Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 19. 10. 2019 04:53