PAPOUŠKOVÁ, Tereza. Advokáti před Ústavním soudem: za jakých okolností se na něj obrací? Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2018, roč. 27, č. 1, s. 28-41. ISSN 1802-3843.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Advokáti před Ústavním soudem: za jakých okolností se na něj obrací?
Název anglicky Lawyers before the Constitutional Court of the Czech Republic: Under what Circumstances They Go to It
Autoři PAPOUŠKOVÁ, Tereza (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Jurisprudence, Wolters Kluwer a.s. 2018, 1802-3843.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Open access časopisu
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00102333
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky the Constitutional Court of the Czech Republic; lawyers; lawyers’ decision-making; client’s wish; gate-keeping; filtering mechanism; mandatory representation
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 10. 7. 2020 14:03.
Anotace
Ústavní soud ovlivňuje, o čem se mluví. Do celospolečenské debaty však může vnést jen ta témata, která se objevují v návrzích k němu podaných. A není-li návrhu bez advokáta, mohou to být právě advokáti, a nikoliv jejich klienti, kdo určují, která témata to budou. Je tomu ale skutečně tak? A za jakých okolností advokáti svým klientům řízení před Ústavním soudem spíše vymlouvají a kdy jej naopak oni sami preferují? Na základě analýzy dotazníků vyplněných 1 061 advokáty a rozhovorů vedených s osmi z nich autorka dospívá k závěru, že advokáti spíše neslouží jako hlídači bran Ústavního soudu (gatekeepers) a že na jejich rozhodování mají významný vliv vyhlídky na úspěch, finanční situace klienta a přítomnost konfliktu mezi předchozími rozhodnutími vydanými v dané věci. Normativní diskuse těchto závěrů pak ústí v tvrzení, že by advokáti neměli přání klienta obrátit se na Ústavní soud respektovat vždy a že již nyní mají zákonné možnosti, jak tak neučinit.
Anotace anglicky
The Constitutional Court of the Czech Republic influences what is being talked about. However, it can bring up only topics that appeared in proposals submitted to it. And as there is no proposal without a lawyer, those determining the particular topics may namely be lawyers and not their clients. Is it really so? And under what circumstances do lawyers discourage their clients from accessing the court and when they themselves are willing to go to it? Based on an analysis of questionnaires completed by 1,061 lawyers and on interviews conducted with eight of them, the author concludes that legal counsels do not act as gatekeepers and that their decision-making is significantly influenced by the prospect of success, the client’s financial situation and the presence of conflict between previous decisions issued in the case. The normative discussion of these conclusions then results in the claim that lawyers should not always respect the client’s wish and that they already have the legal possibilities not to do so.
VytisknoutZobrazeno: 28. 3. 2023 01:42