GODAROVÁ, Jana and Vlastimil BERAN. Manuál volnočasových aktivit seniorů (Manual of Leisure Activities for Seniors). 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manuál volnočasových aktivit seniorů
Name (in English) Manual of Leisure Activities for Seniors
Authors GODAROVÁ, Jana and Vlastimil BERAN.
Edition 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Cert., accred., approved methodology, spec. maps, medical, hist. methods
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Keywords (in Czech) municipality; stárnutí populace; senioři; aktivní stárnutí
Keywords in English municipality; aging population; seniors; active aging
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jana Godarová, Ph.D., učo 174847. Changed: 28/5/2018 15:23.
Abstract
Manuál volnočasových aktivit seniorů představuje inovativní metodický nástroj určený především pro pracovníky municipalit zajišťující agendu volnočasových aktivit zaměřených na seniorskou populaci. Tento nástroj byl vytvořen na základě zkoumání současné praxe prostřednictvím hloubkového kvalitativního výzkumu, analýz současných trendů v seniorské populaci vyplývajících z dat Českého statistického úřadu - Statistika rodinných účtů, EU-SILC a výsledků kvalitativních řízených rozhovorů projektu Hovory o zdraví využívající metodiku DIPEx. Metodika je zasazena ve stávajícím legislativním rámci, např. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Metodika představuje dosud chybějící metodický nástroj, který podrobně popisuje logický proces tvorby mixu volnočasových aktivit pro seniorskou populaci. Současně doporučuje postupy, které pracovníkům sociálních odborů pomohou získat hlubší poznatky o životní situaci seniorů. Lépe zaměřená činnost pracovníků sociálních odborů na potřeby seniorů zmírní bariéry v komunikaci a nedůvěru seniorů vůči pracovníkům samotným či municipalitě, popřípadě veřejné zprávě jako celku.
PrintDisplayed: 1/12/2020 13:54