BERAN, Vlastimil and Jana GODAROVÁ. Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., 2018. 49 pp. ISBN 978-80-7416-319-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015
Name in Czech Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 - 2015
Authors BERAN, Vlastimil and Jana GODAROVÁ.
Edition Praha, 49 pp. 2018.
Publisher Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Research report
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
ISBN 978-80-7416-319-7
Keywords (in Czech) seniorská domácnost, demografický vývoj; příjmy a výdaje seniorských domácností; inflace a index spotřebitelských cen
Keywords in English Senior Households; Demographic Development; Income and Expenditure of Senior Household; Inflation and Consumer Price Index
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jana Godarová, Ph.D., učo 174847. Changed: 24/7/2019 09:24.
Abstract
Zpráva seznamuje čtenáře s výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat finanční situaci seniorů v České republice v letech 2010 - 2015. V první části zprávy je uvedena predikce vývoje seniorské části populace, na kterou navazuje rozbor příjmové a výdajové stránky hospodaření seniorů se zohledněním inflace v podobě obecného spotřebitelského indexu a indexu spotřebitelských cen důchodců. Zpráva čerpá z dat Českého statistického úřadu - Statistika rodinných účtů a EU-SILC.
Abstract (in English)
The report informs readers of the results of the research aimed at mapping the financial situation of the senior households in the Czech Republic in years 2010 to 2015. The first part of the report presents a prediction of development of the senior proportion of the population. In the following part it concentrates on analysis of income and expenditure of senior budgets, and it considers also inflation, the general consumer price index and the special consumer price index for senior households. The report draws on data from the Czech Statistical Office - the Household Budget Survey and EU-SILC.
PrintDisplayed: 30/11/2020 12:18