NOVÁKOVÁ, Ester. IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury
Název česky IX. studentská vědecká konference Katedry českého jazyka a literatury
Název anglicky IX. students’ academic conference of Department of the Czech language and literature
Autoři NOVÁKOVÁ, Ester (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání konference
Obor 60201 General language studies
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00100115
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky studenstká konference; jazykověda; literatura;didaktika
Klíčová slova anglicky students´conference; linguistics; literature; didactics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Ester Nováková, Ph.D., učo 21335. Změněno: 28. 3. 2018 12:40.
Anotace
Studentské vědecké konference se 23. 3. 2017 účastnili posluchači bakalářského, magisterského i doktorského studia. Dva příspěvky byly literární (Šárka Ivanovičová – Cirkusové motivy v díle Ivana Olbrachta a Lucie Mikušová – Postavy Sherlocka Holmese a Johna Watsona v povídkách Rudolfa Čechury), čtyři byly orientovány didakticky (Iva Janoušová – Čtenářská gramotnost žáků v souvislosti s používáním metod kritického myšlení ve výuce, Petra Tužilová – Náhled na mediální obraz dětského čtenářství a čtenářské gramotnosti v ČR, Hana Havelková – Žák s odlišným mateřským jazykem v procesu osvojování jazyka českého a Anna Heraltová – Teoretická východiska pro ověřování dovednosti práce s textem u romských žáků na 1. stupni ZŠ), dva byly zaměřeny jazykově (Pavlína Zouharová – Reklama – její typy a jazykové prostředky a Jesika Mlčochová – Tvorba e-learningových materiálů pro portál Umíme česky.cz).
Anotace anglicky
The students´scientific conference took place on 23rd March 2017. There were university students of bachelor’s, master’s and doctor’s study who participated at the conference. Two controbutions were literary (Šárka Ivanovičová – Circus Motives in Ivan Olbracht’s Works and Lucie Mikušová – Characters of Sherlock Holmes and John Watson in Rudolf Čechura’s Stories), four contributions were didactical (Iva Janoušová – Pupils’ Reading Literacy in Connection with Usage of Critical Thinking Methods in Teaching, Petra Tužilová – Look at Medial Image of Children’s Readership and Reading Literacy in the Czech Republic, Hana Havelková – Pupil with a Different Mother Tongue in Process of Czech Language Acquirement and Anna Heraltová – Theoretic Foundations for Verification of Romany Children’s Ability to Work with Texts at Elementary Schools), two contributions focused on linguistics (Pavlína Zouharová – Advertising – its Types and Language Means and Jesika Mlčochová – Creation of E-learning Materials for Portal Umíme česky.cz).
Návaznosti
MUNI/A/0941/2015, interní kód MUNázev: Čtenářství a čtenářská gramotnost žáků základní školy
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 20:42