KUROWSKI, Martina, Lenka GULOVÁ, Markéta SEDLÁKOVÁ, Radim ŠÍP and Denisa DENGLEROVÁ. Škola jako cesta k lidské důstojnosti (?) (School on the way of dignity). 2017.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Škola jako cesta k lidské důstojnosti (?)
Name in Czech Škola jako cesta k lidské důstojnosti (?)
Name (in English) School on the way of dignity
Authors KUROWSKI, Martina (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution), Lenka GULOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Markéta SEDLÁKOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Radim ŠÍP (203 Czechia, belonging to the institution) and Denisa DENGLEROVÁ (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition 2017.
Other information
Original language Czech
Type of outcome organization of a conference
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Odborná konference s mezinárodní účastí
RIV identification code RIV/00216224:14410/17:00100133
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) škola; inkluze; důstojnost; diverzita
Keywords in English school; inclusion; dignity; diversity; research;
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Martina Kurowski, Ph.D., učo 56187. Changed: 29/3/2018 11:58.
Abstract
Dvoudenní setkání odborníků i veřejnosti k aktuálním tématům či formám a novým přístupům v prostředí školy. Otázky konference: Jaký potenciál mají vzdělávací instituce 21. století? Je dnešní škola prostorem podporujícím důstojnost? Může být škola srdcem komunity? Jak školy nakládají s jinakostí a jak to souvisí s inkluzí? Na konferenci prezentovali výsledky svých výzkumů tito odborníci: Martin Jäggle - prof. vídeňské univerzity - přednáška Inkluze a dětská práva Jana Obrovská, Dr. Kateřina Sidiropulu Janků - Multilingvní děti v monolingvní pasti
Abstract (in English)
A two-day meeting of experts and the public on current topics and forms and new approaches in the school environment. Conference topics: What is the potential of the educational institutions in the 21st century? Is today's school a space that supports the dignity? Can the school be the heart of the community? How do the schools handle differentness and how does it relate to the inclusion? The presented research was: Martin Jäggle - professor of Viena University - lecture Inclusion and childern rights Jana Obrovská, Dr. Kateřina Sidiropulu Janků - Multilingual children in a monolingual trap
Links
CZ.1.07/1.2.00/14.0084, internal MU codeName: Celonárodní síť pro podporu výchovy k lidským právům a aktivnímu občanství - centrum občanského vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Operational Programme Education for Competitiveness, 1.2 Equal opportunities for children and pupils, including those with special educational needs
MUNI/A/1016/2016, internal MU codeName: Podpora začínajících výzkumníků v kontextu aplikované sociální pedagogiky
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 12/7/2020 18:35