EN

Praktická cvičení z fyziologie a neurověd

NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ a Matyáš JELÍNEK. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 161 s. ISBN 978-80-210-8862-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Praktická cvičení z fyziologie a neurověd
Název anglicky Practicals in Physiology and Neuroscience
Autoři NOVÁKOVÁ, Zuzana, Robert ROMAN, Mohamed AL-KUBATI, Markéta BÉBAROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Alena DAMBORSKÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Kateřina FIALOVÁ, Jan NOVÁK, Marie NOVÁKOVÁ, Michal PÁSEK, Miroslav SVĚTLÁK, Eva ZÁVODNÁ, Petr BABULA, Kamil ĎURIŠ a Matyáš JELÍNEK.
Vydání 2., přeprac. vyd. Brno, 161 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor Antropology, ethnology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
ISBN 978-80-210-8862-7
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 2. 3. 2018 11:14.
Anotace
Skripta Praktická cvičení z fyziologie a neurověd jsou určena studentům pregraduálního studia medicíny, oborů všeobecné a zubní lékařství. Seznamují studenty s metodikami měření fyziologických funkcí organismu, se základními principy a pracovními postupy měřicích přístrojů užívaných v klinické praxi. Zahrnují přehled prováděných úkolů v rámci výuky praktických cvičení z fyziologie. Jsou vhodným doplňkem i pro studenty nelékařských oborů se zájmem o předkládanou problematiku.
Anotace anglicky
Practicals in Physiology and Neuroscience were written for pregradual medical students, for the branch of general medicine and dentistry. To these students they are presenting the way of measuring the physiological functions of our organism, as well as the principles and working protocols of the measuring machines that are beign used in clinical praxis. All the practical exercises performed during the practicals are involved in this book. They also obtain useful information for the students of bachelor studies.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 16:26

Další aplikace