MÁROVÁ, Ivana, Karel PANČOCHA a Petr KACHLÍK. Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017, roč. 156, č. 8, s. 437-444. ISSN 0008-7335.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích
Název česky Sekundární příznaky zdravotního postižení v mezinárodních studiích
Název anglicky Secondary symptoms of disability in international studies
Autoři MÁROVÁ, Ivana (203 Česká republika, domácí), Karel PANČOCHA (203 Česká republika, domácí) a Petr KACHLÍK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Časopis lékařů českých, Praha, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017, 0008-7335.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50302 Education, special
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/17:00100174
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Sekundární příznaky zdravotního postižení; jedinec se zdravotním postižením; obezita; kožní onemocnění; deprese
Klíčová slova anglicky Secondary conditions; individual with disabilities; obesity; skin disease; depression
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc., učo 42604. Změněno: 21. 11. 2019 22:55.
Anotace
Přehledová studie se zabývá sekundárními příznaky postižení u osob se zdravotním postižením. V rámci studie je analyzováno 24 zahraničních výzkumných prací sledujících dané téma v letech 1984 – 2016. U jedinců se zdravotním postižením se nejčastěji vyskytují sekundární příznaky v podobě obezity, proleženin, metabolických obtíží, bolestivosti, únavy, deprese a dalších problémů. Ve vybraných studiích byly sekundární příznaky sledovány zejména u dospělých jedinců s tělesným postižením. Nejčastěji voleným výzkumným postupem byla kvantitativní výzkumná strategie realizovaná formou dotazníku. Velikost výzkumných vzorků se u sledovaných studií významně lišila. Nejmenší výzkumný vzorek činil 71 respondentů, nejvyšší pak 3 076 respondentů. Sekundární příznaky postižení mohou být vnímány jako méně závažné obtíže, jejich přítomnost a případná kumulace však může významně snížit kvalitu života osob se zdravotním postižením.
Anotace anglicky
The overview study deals with the secondary conditions in individuals with disability. In the framework of the overview study 24 researches (1984 - 2016) were analyzed. According to the researches, individuals with disabilities are exposed to several secondary conditions such as obesity, pressure sores, metabolic imbalance, pain, fatigue, depression and others. Secondary conditions have been observed mainly in individuals with physical disability. The most frequently used research approach was a quantitative research strategy based on the form of a questionnaire. The range of research sample differs among selected studies. Smallest research sample consisted of 71 respondents, the largest of 3076 respondents. Secondary symptoms of disability may be perceived as less serious problems, however their presence and cumulation can significantly decrease the quality of life of people with disabilities.
Návaznosti
MUNI/B/1418/2016, interní kód MUNázev: Výzkum ve speciální pedagogice v přehledových a případových studiích (Akronym: VSPPS)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie B - Specifický výzkum - Studentské vědecké konference
VytisknoutZobrazeno: 13. 4. 2021 13:11