ZAPLETALOVÁ, Dana. Stav poznání raně středověkého hradu Brna. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2017, roč. 30, s. 11-56. ISSN 0524-689X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Stav poznání raně středověkého hradu Brna
Název česky Stav poznání raně středověkého hradu Brna
Název anglicky Knowledge of the early medieval Brno castle
Autoři ZAPLETALOVÁ, Dana.
Vydání Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna, Brno, Archiv města Brna, 2017, 0524-689X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60100 6.1 History and Archaeology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Klíčová slova česky hrad Brno, raný středověk
Klíčová slova anglicky Brno castel, early medieval period
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600. Změněno: 6. 12. 2019 16:00.
Anotace
Článek se zabývá poznáním raně středověkého hradu Brna. Tento hrad byl již v 1. polovině 11. století důležitým mocenským centrem v rámci Moravy a po jistou dobu v něm sídlila údělná větev Přemyslovců. Ležel v nížinné poloze historického katastru Starého Brna, byl podobně jako jiné soudobé hrady opevněn dřevozemní hradbou, měl dřevozemní zástavbu a byl rozdělen na několik areálů, hlavní rezidenční areál a areály vedlejší neboli nerezidenční. Přesnou podobu tohoto hradu setřela sice následná zástavba, dlouhodobý archeologický výzkum však již přinesl dostatek důkazů, že se nejstarší hrad Brno nacházel v této poloze. V dějinách Brna však v průběhu 12. století došlo k důležité změně jeho struktury. Teprve v této době vzniká osídlení pod jižní částí historického městského jádra a patří sem také výstavba románského kostela sv. Petra. Pravděpodobně spolu s touto prostorovou změnou dochází k přesunu rezidenčního areálu, hradských úřadů, hradského trhu a části podružných hradských areálů do nové polohy. Brno však nepřestává být důležitým královským hradem ani ve 13. století a po vzniku města.
Anotace anglicky
The article deals with the knowledge concerning the early medieval Brno castle. This castle was an important centre of power in Moravia as early as in the first half of the 11th century, and the appanage branch of Přemyslids resided here for a certain time. It was situated in a lowland location of the historical cadastre of Old Brno and had, similarly to other contemporary castles, fortifications made of earth and wood. The constructions were made of wood and earth and the castle was divided into several areas — the main residential area and adjacent, non‑residential areas. The precise form of this castle was erased by the subsequent constructions, but the long‑term archaeological research has brought enough evidence showing that the oldest castle in Brno was situated in this location. An important change in the structure of the city occurred in the history of Brno in the course of the 12th century. The settlement below the southern part of the historical town centre came into existence and the Romanesque St. Peters church was built as well. It was probably in relation to these changes that the residential area, castle authorities, castle market and a part of the non‑residential castle areas were moved to a new location. However, Brno continued to be an important royal castle in the 13th century as well as after the town was established.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
bmd30_zapletalova.pdf   Verze souboru Zapletalová, D. 6. 12. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf?info
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 16:00

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Dana Zapletalová, učo 19600
Atributy
 

bmd30_zapletalova.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1410905/bmd30_zapletalova.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
841,5 KB
Hash md5
80b172f5f8658cab89241986dcd95e81
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 16:00

bmd30_zapletalova.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1410905/bmd30_zapletalova.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1410905/bmd30_zapletalova.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
185 KB
Hash md5
11a9c0c77978695dec7f298de1108ce5
Vloženo
Pá 6. 12. 2019 16:02
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 3. 2023 11:54