VÁLEK, Jan. Kritizujeme RVP oprávněně? In 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kritizujeme RVP oprávněně?
Název česky Kritizujeme RVP oprávněně?
Název anglicky Do we criticize Framework Education Program rightfully?
Autoři VÁLEK, Jan.
Vydání 11. mezinárodní vědecká konference – Didaktická konference 2017, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Rámcový vzdělávací program; PISA; TIMSS; kritika
Klíčová slova anglicky Framework Education Program; PISA; TIMSS; criticism
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 13. 3. 2018 14:27.
Anotace
Závazný kurikulární dokument, Rámcový vzdělávací program, je neustále pod palbou kritiky kvůli tomu, do jaké míry je roztříštěna úroveň znalostí, vědomostí a dovedností žáků jednotlivých škol na stejném vzdělávacím stupni. Ačkoliv je RVP aktualizován nijak se to nezlepšuje. Při aktualizaci většinou dochází k rozšíření očekávaných výstupů a učiva, ale k redukci nepotřebného obsahu nedochází. Úpravy vazeb mezi jednotlivými oblastmi pokud jsou, tak jen minimální. Meta-výzkumným šetřením shrneme data, která mohou vrhnout jiné světlo na Rámcový vzdělávací program.
Anotace anglicky
An obligatory curriculum document, the Framework Education Program (FEP), is constantly under criticism of the extent to which the level of knowledge, cognition and skills of students in each school is shattered at the same level of education. Although the FEP is upgraded, this situation does not improve. Upgrading leads to extensions of expected outputs and curriculum, but there is no reduction in unnecessary content. Changes in linkages between disciplines if they are, are only minimal. Through a metaresearch survey, we summarize the data that can shed light on the Framework Education Program.
VytisknoutZobrazeno: 28. 11. 2022 06:26