SVATOŇOVÁ, Hana and Radovan ŠIKL. Cognitive aspects of interpretation of image data. In Hošková-Mayerová Š., Maturo F., Kacprzyk J. Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences. CHAM: SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG, 2017, p. 161-175. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 104. ISBN 978-3-319-54818-0. Available from: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54819-7_11.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cognitive aspects of interpretation of image data
Authors SVATOŇOVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Radovan ŠIKL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition CHAM, Mathematical-Statistical Models and Qualitative Theories for Economic and Social Sciences, p. 161-175, 15 pp. Studies in Systems, Decision and Control, vol. 104, 2017.
Publisher SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 10508 Physical geography
Country of publisher Switzerland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/17:00100343
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-3-319-54818-0
Doi http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-54819-7_11
UT WoS 000448916800012
Keywords in English Aerial photo; Airborne data; Image Data; Image interpretation; Map; Satellite data; Visual interpretation
Tags topvydavatel
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 5/2/2019 11:53.
Abstract
Interpretation of image data (one of the basic geographic skills—Řezníčková et al., Standards and research in geography education. Current trends and international issues, pp 37–49, 2014) is a complex of complicated intellectual operations, which is based on visual perception (for example, when working with a map, then we can talk about mapping skills—Hanus and Marada, Geografie 119(4):406–422, 2014). The theoretical part of the study summarizes the scientific knowledge of processes of visual perception applied in the process of visual interpretation of satellite, aircraft and map image data. The authors present partial phases of image data interpreting process: from the initial recording of the image to detection, identification and objects classification. The complexity of the cognitive process with regard to biological and psychological characteristics of the individual are highlighted. The research section presents the results of image data interpretation research according to gender of individuals/research respondents. The research results show (1) a consistent success rate and (2) a consistent speed of problem solving when dealing with image data of aerial and satellite images. The results were slightly surprising with respect to research results concerning map interpretation where respondents attain different degrees of success rate depending on gender. (There is also ISSN 2198-4182 and on-line ISBN 978-3-319-54819-7.)
Abstract (in Czech)
Interpretace obrazových dat (jedna ze základních geografických dovedností - Řezníčková et al., Normy a výzkum v geografickém vzdělávání, aktuální trendy a mezinárodní otázky, s. 37-49, 2014) je komplex složitých intelektuálních operací, vnímání (například při práci s mapou pak můžeme hovořit o mapování dovedností - Hanus a Marada, Geografie 119 (4): 406-422, 2014). Teoretická část studie shrnuje vědecké poznatky o procesech vizuálního vnímání aplikované v procesu vizuální interpretace satelitních, letadlových a mapových obrazových dat. Autoři uvádí dílčí fáze procesu interpretace obrazových dat: od počátečního záznamu obrazu k detekci, identifikaci a klasifikaci objektů. Vyzdvihují složitost kognitivního procesu s ohledem na biologické a psychologické vlastnosti jednotlivce. V části výzkumu jsou prezentovány výsledky výzkumu interpretace obrazových dat podle pohlaví jednotlivců / výzkumných respondentů. Výsledky výzkumu ukazují (1) konzistentní míru úspěšnosti a (2) konzistentní rychlost řešení problémů při zpracování obrazových dat leteckých a satelitních snímků. Výsledky byly mírně překvapující, pokud jde o výsledky týkající se interpretace map, kde respondenti dosahují různých stupňů úspěšnosti v závislosti na pohlaví. (Publikace má též ISSN 2198-4182 a on-line ISBN 978-3-319-40585-8.)
PrintDisplayed: 12/7/2024 22:31