HASIL, Petr, Jakub JURÁNEK a Michal VESELÝ. Adapted Riccati technique and non-oscillation of linear and half-linear equations. Applied Mathematics Letters, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, roč. 82, August 2018, s. 98-105. ISSN 0893-9659. doi:10.1016/j.aml.2018.03.003.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Adapted Riccati technique and non-oscillation of linear and half-linear equations
Název česky Adaptovaná Riccatiho metoda a neoscilace lineárních a pololineárních rovnic
Autoři HASIL, Petr (203 Česká republika, domácí), Jakub JURÁNEK (203 Česká republika, domácí) a Michal VESELÝ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Applied Mathematics Letters, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, 0893-9659.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10102 Applied mathematics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 3.487
Kód RIV RIV/00216224:14310/18:00100878
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2018.03.003
UT WoS 000430781800016
Klíčová slova česky Riccatiho metoda; p-laplasián; pololineární rovnice; neoscilační kritérium; Riccatiho rovnice; oscilační teorie; lineární diferenciální rovnice
Klíčová slova anglicky Riccati technique; p-Laplacian; half-linear equation; non-oscillation criterion; Riccati equation; oscillation theory; linear differential equation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D., učo 78392. Změněno: 14. 5. 2018 09:06.
Anotace
The aim of this paper is to mention a generalization of the adapted Riccati equation and, using this method, to prove a non-oscillatory result concerning half-linear differential equations with coefficients having mean values. Note that this result is new even for linear equations.
Anotace česky
Cílem tohoto článku je uvést zobecnění adaptované Riccatiho rovnice a pomocí této metody dokázat neoscilační výsledek týkající se pololineárních diferenciálních rovnic s koeficienty majícími střední hodnoty. Poznamenejme, že tento výsledek je nový dokonce pro lineární rovnice.
Návaznosti
GA17-03224S, projekt VaVNázev: Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MUNI/A/1138/2017, interní kód MUNázev: Matematické struktury 7 (Akronym: Matematické struktury 7)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 31. 10. 2020 12:27