HASIL, Petr, Jakub JURÁNEK and Michal VESELÝ. Adapted Riccati technique and non-oscillation of linear and half-linear equations. Applied Mathematics Letters, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, vol. 82, August 2018, p. 98-105. ISSN 0893-9659. doi:10.1016/j.aml.2018.03.003.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Adapted Riccati technique and non-oscillation of linear and half-linear equations
Name in Czech Adaptovaná Riccatiho metoda a neoscilace lineárních a pololineárních rovnic
Authors HASIL, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jakub JURÁNEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Michal VESELÝ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Applied Mathematics Letters, KIDLINGTON, OXFORD OX5 1GB, ENGLAND, PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2018, 0893-9659.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10102 Applied mathematics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 3.487
RIV identification code RIV/00216224:14310/18:00100878
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.aml.2018.03.003
UT WoS 000430781800016
Keywords (in Czech) Riccatiho metoda; p-laplasián; pololineární rovnice; neoscilační kritérium; Riccatiho rovnice; oscilační teorie; lineární diferenciální rovnice
Keywords in English Riccati technique; p-Laplacian; half-linear equation; non-oscillation criterion; Riccati equation; oscillation theory; linear differential equation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D., učo 78392. Changed: 14/5/2018 09:06.
Abstract
The aim of this paper is to mention a generalization of the adapted Riccati equation and, using this method, to prove a non-oscillatory result concerning half-linear differential equations with coefficients having mean values. Note that this result is new even for linear equations.
Abstract (in Czech)
Cílem tohoto článku je uvést zobecnění adaptované Riccatiho rovnice a pomocí této metody dokázat neoscilační výsledek týkající se pololineárních diferenciálních rovnic s koeficienty majícími střední hodnoty. Poznamenejme, že tento výsledek je nový dokonce pro lineární rovnice.
Links
GA17-03224S, research and development projectName: Asymptotická teorie obyčejných diferenciálních rovnic celočíselných a neceločíselných řádů a jejich numerických diskretizací
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MUNI/A/1138/2017, internal MU codeName: Matematické struktury 7 (Acronym: Matematické struktury 7)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 21/10/2020 08:18