SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ and Roman GRMELA. SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. 1st ed. Opatia: Univ Zagreb, 2017. p. 58-58. ISBN 978-953-317-049-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT
Name (in English) SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT
Authors SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ and Roman GRMELA.
Edition 1. vyd. Opatia, p. 58-58, 1 pp. 2017.
Publisher Univ Zagreb
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-953-317-049-7
UT WoS 000404245100012
Keywords in English Alzheimer's disease; healthy senior; Senior Fitness Test; dance
Changed by Changed by: Alena Marečková, učo 106697. Changed: 5/9/2018 08:28.
Links
NV15-33854A, research and development projectName: Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce a změny mozkové plasticity zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou
PrintDisplayed: 20/10/2021 20:02