Informační systém MU
SVOBODOVÁ, Zora, Jiří NYKODÝM, Alena STARÁ, Hana VÁLKOVÁ and Karel VEČEŘA. Leaving Competitive Sport in the Czech Republic. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. p. 601-610, 10 pp. ISBN 978-80-210-8917-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Leaving Competitive Sport in the Czech Republic
Name in Czech Odchod z vrcholového sportu v České republice
Authors SVOBODOVÁ, Zora (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, belonging to the institution), Alena STARÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Hana VÁLKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Karel VEČEŘA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Česká republika, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology, p. 601-610, 10 pp. 2017.
Publisher Masarykova univerzita, 2018
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30306 Sport and fitness sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14510/17:00102518
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-8917-4
Keywords (in Czech) sportovní kariéra, transition, socio-kulturní kontext
Keywords in English athletic career; transition; socio-cultural context
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Pavlína Roučová, DiS., učo 169540. Changed: 15/4/2019 15:28.
Abstract
Purpose: What happens to athletes when they end their active participation in the top-level competition? This contribution focuses on career transition as a phase of a breakthrough in professional development. Successful handling of transitions, both within and outside the sport, allows a greater opportunity for athletes to live a long and successful life in sport as well as the ability to effectively adapt to post-career. An unmanaged or unmanageable involution brings about personal problems of a different character making up for the athlete’s loss of a social economic, psychosocial, and economic capital including loss of sport environment experience for the next generations. Methods: The group watched the top athletes from various sports (football, hockey, basketball, volleyball, athletics, swimming) and consists of 71 women and men. Reported athletes are former (already inactive) and active athletes from national top competitions in the Czech Republic. The means of collecting data was a semistructured interview in which we formulated thematic areas on the development and course of sports careers, family backgrounds, life or sports links, lifestyle, needs, goals and ability to solve problems related to sports career and involution. Data analysis was performed using categorical data sorting followed on by an observation of categorical clusters, and the development and trajectory of an individual athlete’s life story. Results: In the Czech Republic still lacks a systematic strategy at national, regional or local level in the field of dual careers. There is only the Dual Career Program of the Olympic Committee for Olympians, services for other athletes are still missing. Conclusion: The aim of research itself is to define psycho-social variables – categories in connection with managed or unmanaged involution in the stage of sports career termination and transfer to everyday life. On the base of processing the results of our research we created consequently an education programme for former and active athletes, trainers, sports assistants and managers, sports coaches. We will also offer this programme to clubs in different sports, to subjects giving coach licences and the results will be also included into FSS´s studies programme – sport coaching and management.
Abstract (in Czech)
Úvod: Co se sportovcům stane, když končí jejich aktivní účast v soutěži nejvyšší úrovně? Tento příspěvek je zaměřen na přechod kariéry jako fáze převratu v profesním rozvoji. Úspěšné zvládnutí přechodů jak v rámci sportu, tak mimo něj, umožňuje větší příležitost pro sportovce žít dlouhý a úspěšný život ve sportu, stejně jako schopnost efektivně se přizpůsobit post-kariéře. Metody: Skupina sledovala nejvyšší sportovce z různých sportů (fotbal, hokej, basketbal, volejbal, atletika, plavání) a skládá se ze 71 žen a mužů. Reportovaní sportovci jsou bývalí (již neaktivní) a aktivní sportovci z národních špičkových soutěží České republiky. Prostředkem shromažďování údajů byl semi-strukturovaný rozhovor, v němž jsme formulovali tematické okruhy na téma rozvoje a průběhu sportovní kariéry, rodinného zázemí, životních nebo sportovních spojů, životní styl, potřeby, cíle a schopnost řešit problémy související k sportovní kariéře a involuci. Výsledky: V České republice stále chybí systematické strategie na národní, regionální nebo místní úrovni v oblasti dvojí kariéry. Existuje pouze program Dual Career Olympijského výboru pro olympioniky, služby pro další sportovce stále chybí. Výsledky našeho výzkumu poslouží jako základ pro vzdělávací program pro sportovce, trenéry, asistenty a mentory sportovní kariéry.
Links
ROZV/25/FSpS/04/2017, internal MU codeName: Životní příběh sportovce po vrcholové kariéře II.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Development Programmes, Internal development projects
Displayed: 4/12/2020 19:48