VAŠKOVIC, Petr a Markéta POLEDNÍKOVÁ. Filosofie a literatura v ruském kontextu. In Libomudravna. 2018.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Filosofie a literatura v ruském kontextu
Název anglicky Philosophy And Literature In Russian Context
Autoři VAŠKOVIC, Petr (203 Česká republika) a Markéta POLEDNÍKOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Libomudravna, 2018.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Philosophy, History and Philosophy of science and technology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/18:00102521
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky ruská filosofie; literatura; Solovjov
Klíčová slova anglicky russian philosophy; literature; Solovyov
Změnil Změnila: Mgr. Jana Klementová, učo 215505. Změněno: 3. 1. 2019 10:17.
Anotace
První část dvojpřednášky, přednesená M. Poledníkovou, se zaměřila na představení vybraných charakteristik ruské filosofie, především na její provázanost s literaturou. To bylo ukázáno na příkladu díla V. S. Solovjova Tři rozhovory, které je psáno formou dialogu. Druhá část přednášky v podání P. Vaškovice se zaměřila na existencialismus v literatuře a ve filosofii, a to jak v ruském prostředí, tak také v evropském kontextu. Důraz byl kladen na osobnosti S. Kirkegaarda a F. M. Dostojevského, který se stal pojícím článkem celé přednášky.
Anotace anglicky
The first part of double-lecture, presented by M. Poledníková, was aimed at introduction of chosen characteristics of russian philosophy, mainly at its linking to literature. That was exemplified by the work by Solovyov Three Conversations, which genre is dialogue. The second part by P. Vaškovic was focused on existencialism in literature and in philosophy - in russian environment and in europian context as well. There was stress layed on personages of S. Kierkegaard and F. M. Dostoevsky, who became link of the whole lecture.
Návaznosti
MUNI/A/0963/2017, interní kód MUNázev: Cesty k soudobé filozofii
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 18. 10. 2019 08:40