MATĚJKA, Petr and Jan VÁLEK. Je implementace pokročilého systému plánování skutečně výhodou? (Is the advanced planning system a real advantage?). In 10th Annual International Sceintific Conference - Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2017. 1st ed. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017. 3 pp. ISBN 978-80-7494-370-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Je implementace pokročilého systému plánování skutečně výhodou?
Name in Czech Je implementace pokročilého systému plánování skutečně výhodou?
Name (in English) Is the advanced planning system a real advantage?
Authors MATĚJKA, Petr and Jan VÁLEK.
Edition 1. vyd. Liberec, 10th Annual International Sceintific Conference - Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2017, 3 pp. 2017.
Publisher Technická univerzita v Liberci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50301 Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7494-370-6
Keywords (in Czech) system plánování; pokročilé plánování; řízení zásob; optimalizace
Keywords in English Planning System; Advanced Planning; Supply Management; Optimalization
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 16/4/2018 10:23.
Abstract
Snad každý výrobní podnik se snaží být štíhlý. Mnoho firem vidí štíhlost pouze v tom, že zavede několik všeobecně známých metodik. Skutečná přidaná hodnota není v tom, že se můžeme ostatním pochlubit o zavedení, ale ve skutečném zlepšení procesů. Jednou z nejproblematičtějších oblastí výrobních firem jsou zásoby, a s tím související plánování výroby. Zdánlivě nejjednodušším způsobem optimalizace je implementace systému pokročilého plánování (APS) do vnitropodnikového informačního systému (ERP). Tento příspěvek vyhodnocuje výhody a nevýhody možných přístupů při implementaci systému pokročilého plánování. V závěrečné části je uvedeno doporučení z pohledu optimalizace řízení zásob.
PrintDisplayed: 20/1/2022 05:44