EN

Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017

KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ a Kristina RAFAILOV. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 272 s. ISBN 978-80-210-8850-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017
Název anglicky The Use of Multimedia in Music Education at Elementary and Secondary Schools – the State of Research in 2017
Autoři KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ a Kristina RAFAILOV.
Vydání 1. vyd. Brno, 272 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-80-210-8850-4
Klíčová slova česky učitel; žák; výzkum; multimédia; hudební software; dotazník; hudební výchova
Klíčová slova anglicky pupil; teacher; research; multimedia; musical software; questionnaire; music education
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 20. 4. 2018 11:18.
Anotace
Monografie prezentuje výsledky výzkumu, který v roce 2017 provedl tým Katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity s cílem zmapovat současný stav hudební výchovy na základních a středních školách v České republice vzhledem k využívání nových médií, moderních multimediálních technologií jako prostředku k zefektivnění vlastního hudebně výchovného procesu. Přihlíží též k výsledkům obdobně zaměřených výzkumů, které byly realizovány týmž pracovištěm v letech 2010 a 2011.
Anotace anglicky
The monograph presents the findings of musical sociological research that was implemented by the Music Department at Faculty of Education of Masaryk University with the aim to map the current state of music education with the accent on searching for other possibilities of using modern multimedia technologies in order to make music education process more efficient. It also takes into account the results of similarly oriented research carried out by the same workplace in 2010 and 2011.
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 08:34

Další aplikace