JANOUŠEK, Michal. Ochrana slabší smluvní strany. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2018. 280 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-696-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ochrana slabší smluvní strany
Název anglicky Protecting of the weaker party
Autoři JANOUŠEK, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, 280 s. Právní instituty, 2018.
Nakladatel C. H. Beck
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50501 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/18:00102823
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7400-696-8
Klíčová slova česky Slabší smluvní strana; ochranný model; smluvní svoboda; zásady soukromého práva; lichva; neúměrné zkrácení; adhezní smlouvy
Klíčová slova anglicky Weak Contracting Party; Protective Model; Contractual Freedom; Principles of Private Law; Usury; Disproportionate Reduction; Adhesion Contracts
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 22. 3. 2019 11:18.
Anotace
Odborná publikace se zaměřuje na hodnocení stávajícího stavu ochrany slabší smluvní strany a přináší úvahy de lege ferenda. V obecné části se zabývá tím, co je pro téma ochrany slabší strany rozhodující, a to úvahy vedoucí k formulaci ochranného občanskoprávního modelu. Výsledkem práce je zjištění, že tzv. statusová ochrana neodpovídá současným ochranným tendencím ve smluvním právu a plně tento závěr koresponduje tomu, co občanský zákoník vyjadřuje na úrovni základních zásad v § 3. Formulování ochranného modelu je doprovázeno současnými a minulými pohledy na úroveň a stav ochrany jedné ze stran smluvního vztahu a tyto ochranné modely slouží jako východisko pro formulaci ochranného modelu. Ve zvláštní části práce se čtenář seznámí s praktickým pohledem na tři sporné ochranné generální klauzule v občanském zákoníku, a to adhezní smlouvy, lichvu a neúměrné zkrácení. Současně je položen interpretační základ těchto ochranných institutů.
Anotace anglicky
The professional publication focuses on assessing protection of the weaker party and deliver de lege ferenda considerations. In general, it deals with what is decisive for the topic of protection of the weaker party, namely the considerations leading to the formulation of a protective civil-law model. The result of the thesis is the finding that the so-called status protection does not correspond to the current protective tendencies in the contract law and wehaT is formulate in Civil Code in § 3. Formulation of the protection model is accompanied by current and past views on the level and state of protection of one of the parties to the contractual relationship and these protection models serve as a basis for the formulation of the civil protection model. In a specific part of the work, the reader will get acquainted with the practical view of the three disputable general clauses in the Civil Code. Namely adhesion contracts, usury and disproportionate reduction. At the same time, the interpretative basis of these protection institutes is laid down.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
20190610103840423.pdf   Verze souboru Georgala, P. 10. 6. 2019

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1418927/20190610103840423.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1418927/20190610103840423.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1418927/20190610103840423.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1418927/20190610103840423.pdf?info
Vloženo
Po 10. 6. 2019 11:15, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba JUDr. Michal Janoušek, Ph.D., učo 257507
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 

20190610103840423.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1418927/20190610103840423.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1418927/20190610103840423.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
610 KB
Hash md5
508dda06eb868b2587ec5b251cdf511d
Vloženo
Po 10. 6. 2019 11:15

20190610103840423.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1418927/20190610103840423.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1418927/20190610103840423.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
23,5 KB
Hash md5
4852a746c07e5248e76ddab9aaee3bc4
Vloženo
Po 10. 6. 2019 11:20
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 5. 2022 06:58