EN

Sous les pavés, le noir ! Le roman noir dans la France post-68

POUČOVÁ, Marcela. Sous les pavés, le noir ! Le roman noir dans la France post-68. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 206 s. ISBN 978-80-210-8904-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8904-2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sous les pavés, le noir ! Le roman noir dans la France post-68
Název česky Sous les pavés, le noir ! Noirová literatura ve Francii po roce 1968
Název anglicky Sous les pavés, le noir ! Roman noir of post-1968 France
Autoři POUČOVÁ, Marcela.
Vydání 1., elektronické vyd. Brno, 206 s. 2017.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Specific literatures
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW Čítárna Munispace
ISBN 978-80-210-8904-4
Doi http://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8904-2017
Klíčová slova česky mediální kultura; žánrová literatura; paraliteratura; francouzský detektivní román; francouzský noirový román; Francie po roce 1968
Klíčová slova anglicky multimedia culture; genre fiction; paraliterature; French crime fiction; roman noir; France after 68
Štítky Munipress
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 31. 5. 2018 10:34.
Anotace
Le sujet de cette étude est le roman policier/noir français apres 1968. Notre étude s’intéresse a la façon dont il reflete la réalité sociale francaise de la période des années 1960-1990 et examine aussi sa position et sa réception dans le contexte littéraire et social francais. Notre analyse des romans révélant quelques themes caractéristiques pour la période étudiée, nous amene a penser que le roman noir francais d’apres 1968 se présente surtout comme une plateforme idéologique de la génération de Mai 68 et en tant que telle, elle est fortement influencée par l’idéologie d’extreme-gauche. Le genre policier / noir alors propage ces idéaux ainsi qu’une critique sociale et idéologique a travers la société francaise.
Anotace česky
Námětem práce je detektivní a především noirový žánr ve Francii po roce 1968. Zajímáme se o způsob, jakým tento žánr reflektuje francouzskou sociální realitu zmíněného období a rovněž zkoumáme pozici a recepci žánru ve francouzském literárním a společenském kontextu. Z analýzy románů, které traktují témata charakteristická pro studované období, vyplývá, že francouzský noirový román plní po roce 1968 především úlohu ideologické platformy generace Května 68 a jako takový je silně ovlivněn názory extrémní levice. Stává se nositelem levicových ideálů a nástrojem společenské kritiky, které šíří napříč společností.
Anotace anglicky
This study focuses on French crime fiction after 1968 and, in particular, one of its forms – roman noir. It analyses how this genre reflects the contemporary French society and its position and role in it. In the second part, based on a selection of novels, the author specifies a number of themes which she finds are characteristic for the crime literature of the period. As a result of the analyses carried out in both parts of the thesis, it is concuded that French crime fiction after 1968 mainly represents the opinion base for the generation strongly influenced by the ultra left wing ideology of the May ‘68 riots. Subsequently, the genre has enabled this generation to disseminate its ideals and has presented the means for social and ideological criticism of the French society.
VytisknoutZobrazeno: 21. 4. 2019 04:44

Další aplikace