HURDÍK, Jan and Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 302 stran. ISBN 9788073807184.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva
Authors HURDÍK, Jan and Lenka DOBEŠOVÁ.
Edition 3. aktualizované vydání. Plzeň, 302 stran, 2018.
Publisher Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Other information
ISBN 9788073807184
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:17.
PrintDisplayed: 17/4/2021 02:02